Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u – als provincies en gemeenten gezamenlijk – tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is!

De behoefte aan een andere meer adaptieve programmeerwijze wordt breed gevoeld. Projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en provincies verspreid over Nederland merken dat ze niet altijd alle gewenste woningbouwplannen kunnen oppakken. De huidige manier van programmeren zorgt er mede voor dat de bouw stagneert. Inmiddels denken verschillende provincies en gemeenten na over een andere programmeerwijze. Platform31 wil dit proces faciliteren en versnellen. In de leerkring adaptief programmeren gaan provincies en gemeenten gezamenlijk aan de slag. Met oog voor wat in uw specifieke situatie nodig is en werkt. De leerkring bestaat uit drie bijeenkomsten en sluit af met een snelkookpansessie waarin u tot een voorstel komt voor een innovatieve pilot. Dit voorstel legt u vervolgens voor aan uw bestuurders en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat kunt u verwachten?

  • U leert wat adaptief plannen inhoudt en wat het verschil is met scenarioplanning.
  • U deelt ervaringen met vakgenoten: wat is het probleem, welke denkrichtingen zijn er al?
  • U laat zich inspireren door sprekers van corporaties en bouwbedrijven: hoe ervaren zij het probleem en zien zij eventueel oplossingen? Hoe om te gaan met onzekerheden, complexiteit en disrupties?
  • U ontdekt welke ambities er zijn er voor het systeem. Waar willen we naartoe en welke mogelijkheden zijn er?
  • In een afsluitende snelkookpansessie gaat u in ‘teams’ van provincie en gemeenten aan de slag met de ontwikkeling van een concreet voorstel voor een pilot in uw regio en maakt u een plan om deze pilot te implementeren. Het resultaat presenteert u ‘s avonds aan uw bestuurders.

Wat biedt de leerkring u?

  • De mogelijkheid ervaringen te delen met collega’s van andere gemeenten en provincies;
  • Inspiratie door experts van binnen en buiten de sector;
  • Ondersteuning bij het gezamenlijk maken van een plan hoe u adaptief programmeren kunt gaan vormgeven in uw provincie of gemeente. Dit plan presenteert u tijdens het avondprogramma van de laatste bijeenkomst aan uw bestuurders en het ministerie van BZK.

Voor wie?

Platform31 organiseert de leerkring voor provincies en gemeenten. We nodigen u uit om zich gezamenlijk – als provincie en enkele daarbinnen gelegen gemeenten – aan te melden, omdat een gezamenlijke verkenning van een andere, adaptieve manier van programmeren het meest kansrijk is. Losse aanmelding is echter ook mogelijk.

Doet u mee?

Aanmelden voor de leerkring kan door een e-mail te sturen aan Wessel van Vliet. Wij nemen vervolgens contact met u op en sturen u het inschrijfformulier toe. Wilt u meer informatie over de leerkring? Ook dan kunt u contact opnemen met Wessel van Vliet:

Kosten

  • Per gemeente: 2.000 euro (partner van Platform31) of 3.000 euro (geen partner van Platform31)
  • Per provincie: 5.000 euro (partner van Platform31) of 7.500 euro (geen partner van Platform31)
Map for Centraal in het land, afhankelijk van de aanmeldingen
Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is! Lees meer

Aanmelden voor de leerkring kan door een e-mail te sturen aan Wessel van Vliet. Wij nemen vervolgens contact met u op en sturen u het inschrijfformulier toe.
Aanmelden kan tot 14 juni 2019.