Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Nederland telt 4.500 recreatieterreinen, waarvan 1.500 huisjesparken. Door toenemende concurrentie, verandering van de vraag en veroudering van het vastgoed, heeft ongeveer een derde van de parken weinig toekomstperspectief. Naast gevolgen voor lokale en regionale economie veroorzaakt deze trend ook een ongewenste dynamiek. Vakantieparken vormen een gelegenheidsstructuur voor bewoning en illegale activiteiten, met verloedering, sociale problematiek en mogelijk georganiseerde criminaliteit tot gevolg. Gemeenten hebben een belangrijke lokale regierol in deze opgaven. Provincies hebben een rol om het regionale belang te bewaken. Maar hoe pakt u dit aan? En wat moet u hiervoor op orde hebben? Platform31 organiseert in opdracht van het ministerie van BZK en VNG leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken.

Wat gaat u doen?

In drie leerkringen gaat Platform31 in de regio’s Noord, Midden en Zuid aan de slag met gemeenten en provincies die werk willen maken van hun vakantieparken om te komen tot een lokale of regionale strategie en aanpak. De ervaring van gemeenten en provincies die voorop lopen in hun aanpak leert dat integraliteit een belangrijk uitgangspunt is. In deze leerkring leert u van deze koplopers en van elkaars praktijkervaringen, deelt u expertise en vormt u gedurende vijf bijeenkomsten een regionale leergroep. Daarnaast voorzien wij u als deelnemer van praktijkkennis en instrumentarium om grip te krijgen op uw vakantieparken.

De leerkring in de regio begint met een startbijeenkomst, waarin wij samen optrekken met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dat op dezelfde dag en locatie van start gaat met een eerste kennisbijeenkomst over georganiseerde criminaliteit en ondermijning op vakantieparken. Na de startbijeenkomst volgen in de Regionale leerkring van Platform31 drie bijeenkomsten.

Wat biedt de leerkring u?

In deze leerkring gaan we in uw regio aan de slag met vraagstukken die bij u in de gemeente en regio spelen op vakantieparken langs vier processtappen en vijf thema’s. In elke bijeenkomst leert u met en van (praktijk)experts en koplopende gemeenten over een integrale aanpak en wisselen we kennis en ervaring uit aan de hand van verschillende werkvormen. Hiermee versterkt u de strategie en aanpak voor uw parken.

U leert:

  • De breedte van vraagstukken kennen die spelen op vakantieparken vanuit economische revitalisering, wonen, veiligheid en ondermijning, sociale opgave en ruimtelijke herstructurering en over hoe deze vraagstukken in elkaar grijpen.
  • Problematiek op vakantieparken te signaleren en uw informatiepositie te versterken.
  • Strategie en perspectief voor uw vakantieparken te ontwikkelen.
  • Interne processen in stelling te brengen en regionale samenwerking met partijen aan te gaan.
  • Hoe u tot een praktische aanpak voor uw vakantieparken komt en welke instrumenten hiervoor nodig zijn.

U neemt mee:

  • (Ervarings)kennis van experts en koplopers in de aanpak van vakantieparken.
  • Voorbeelden en ervaringskennis van gemeenten in eigen regio.
  • Contacten met gemeenten en de provincie die in uw regio werken aan hun vakantieparken.

Voor wie?

Gemeenten en provincies die in de fase van beleidsvorming zijn en die behoefte hebben aan praktijkkennis en instrumentarium om grip te krijgen op hun vakantieparken om zo te komen tot een strategie en aanpak voor hun parken. Per Regionale leerkring kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Deelnemers vallen hierbij uiteen in 7 tot 10 gemeenten – één kerndeelnemer en één tot twee collega’s van andere beleidsdomeinen – en medewerkers van provincies. Omdat tijdens de leerkring een leertraject wordt gestart waarin ervaringskennis wordt uitgewisseld en kennis wordt opgebouwd, is het belangrijk dat kerndeelnemers bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig zijn. Ook is het belangrijk dat u bereid bent uw eigen knelpunten in te brengen en te reflecteren op de eigen aanpak.

U kunt zich niet meer aanmelden voor de leerkring. Heeft u interesse in mogelijke vervolgactiviteiten? Neem contact op met Jeroen van der Velden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer u op onze tweewekelijkse nieuwsbrief en/of Nieuwsflits Stad en Regio.

Vragen?

Voor vragen en/of aanmelden, neem contact op met:

Map for Diverse locaties in Nederland

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Platform31 organiseert leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Lees meer

Wilt u deelnemen aan een regionale leerkring? Vul het onderstaande aanmeldformulier in en stuur deze naar Anne Heeger: anne.heeger@platform31.nl.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar deelname is niet vrijblijvend.