Leerkring Aanpak particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden - Gelderland

In heel Nederland stond de woningmarkt de afgelopen jaren onder druk door de economische crisis. Op het toppunt van de crisis werd al duidelijk dat dit in de Randstad van tijdelijke aard zou zijn, terwijl in er krimpgebieden sprake is van een meer structureel vraagstuk. Door de afnemende en vergrijzende bevolking is hier overaanbod in bepaalde segmenten, vooral in goedkope koopwoningen, soms versterkt door lokale nieuwbouwplannen. Omdat bewoners het geld niet hebben of investeringen nauwelijks lonen, neemt achterstallig onderhoud toe.

Daarnaast wordt een groeiende groep geacht thuis oud te worden, terwijl hun eigen woning daartoe niet geschikt is en alternatieven ontbreken. Uitkomst is leegstand, verloedering en een bevolkingsgroep die vast zit in hun huidige woonsituatie. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van straten, dorpen en wijken.

Delen van kennis en ervaring

Platform31 organiseert in opdracht van het Ministerie van BZK een leerkring over de aanpak van de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Doel is om bestaande kennis en ervaring te delen in praktijkgericht werken, vanuit concrete casussen en kennisspecifieke behoeften van de deelnemers. In de zomer van 2016 staan de opbrengsten van de leerkring in een nieuw kennisdossier op de website van Platform31.

Data

De startbijeenkomst vond al in november 2015 plaats. In 2016 volgen in totaal drie inhoudelijke leerkringbijeenkomsten:

18 februari – 11.00 tot 16.00 uur – Friesland
21 april – 11.00 tot 16.00 uur – Gelderland
23 juni – 11.00 tot 16.00 uur – Zeeland


Deelname

Heeft u interesse om één van de bijeenkomsten bij te wonen? Neem hiervoor contact op met Marieke Jonker-Verkaart – marieke.jonker@platform31.nl

Map for Gelderland
Particuliere woningverbetering klein1 internal thumb small 1520871077

Leerkring Aanpak particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden - Gelderland

Platform31 organiseert in opdracht van het ministerie van BZK een leerkring over de aanpak van de particuliere woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Doel is om bestaande kennis en ervaring te delen in praktijkgericht werken, vanuit concrete casussen en kennisspecifieke behoeften van de deelnemers. Lees meer