Leefbaarheid na de Woningwet

Doelgroep Beleidsmedewerkers woningcorporaties

Wat zijn de gevolgen van de herziene Woningwet voor de dagelijkse praktijk? Op dit moment onderzoekt Platform31 hoe lokale partijen invulling geven aan de samenwerking na invoering van de herziene Woningwet. Want bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid heerste er aanvankelijk onduidelijkheid. Wat mogen corporaties na de versmalling van hun activiteiten nog doen om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren? We gaan graag met u in gesprek over de veranderingen en mogelijke gevolgen in een rondetafelbijeenkomst op 23 augustus. Praat u mee?

Tijdens deze bijeenkomst deelt Platform31 de eerste resultaten van het onderzoek en gaan we samen met u op zoek naar aanscherping. Hoe gaan corporaties om met de herziene Woningwet? Welk type leefbaarheidsactiviteiten voeren corporaties nog wel uit en welke niet meer? Blijven taken liggen en is er een gat ontstaan? Zijn er andere partijen opgestaan die taken oppakken die niet langer onder het werkdomein van corporaties vallen?

Op 23 augustus gaan we in kleine groepen in gesprek over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: realisatie gemengde complexen, maatschappelijk vastgoed, aanpak buitenruimte en overlast, sponsoring lokale clubs.

De opbrengst van deze bijeenkomst gebruikt Platform31 als input voor het onderzoek naar de herziene Woningwet.

Aanmelden

Wilt u een bijdrage leveren aan het onderzoek en deelnemen aan de rondetafelbijeenkomst? Stuur dan een mailtje naar Vera Beuzenberg, via vera.beuzenberg@platform31.nl.

Map for Den Haag
Dsc 8708 internal thumb small 1530718332

Leefbaarheid na de Woningwet

Wat mogen corporaties na de invoering van de herziene Woningwet nog doen om de leefbaarheid in een gebied te verbeteren? We gaan graag met u in gesprek over de veranderingen en mogelijke gevolgen in een rondetafelbijeenkomst op 23 augustus. Praat u mee? Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl.