Landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’

Aanmelden voor het congres ‘Vooruit met de wijk!’ is vanwege de enorme belangstelling helaas niet meer mogelijk. Heeft u geen deelnamebevestiging ontvangen? Dan kunnen we u niet toelaten.

De wijk staat weer in de schijnwerpers. Vraagstukken zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Daarvoor zijn innovatieve aanpakken nodig. Het landelijke congres Vooruit met de wijk! brengt partijen in de wijk samen en biedt inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing.

De economische crisis en nieuw rijksbeleid op het terrein van wonen, wijken en sociaal domein drukten hun stempel op het leefklimaat van kwetsbare wijken. Hoewel de wijkaanpak in veel steden in een impasse belandde, is de wijk weer terug op de beleidsagenda. Naast bekende thema’s als leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en sociale cohesie, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De verduurzaming van woningen en de transitie naar aardgasvrij lenen zich bij uitstek voor een wijkgerichte aanpak. Maar ook de zorg over ongelijkheid op de woningmarkt, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, over toenemende concentraties van kwetsbare bewoners (‘verwarde personen’) en de opkomst van ondermijnende criminaliteit zijn vraagstukken die neerslaan in kwetsbare wijken en buurten.

Steden zijn aan zet om hun wijken vitaal te maken en te houden. Het verbinden van doelen en middelen is daarbij essentieel. Succesvol werken aan vitale wijken vraagt om ambitie, maar ook om coördinatie tussen de partijen in de wijk en om doorzettingsvermogen.

Op donderdag 11 oktober organiseren het G40 stedennetwerk, de Gemeente Groningen en LSA Bewoners op 11 oktober 2018 het landelijke congres ‘Vooruit met de wijk!’. Met inspirerende sprekers, excursies en praktijkvoorbeelden geven we invulling aan wijkvernieuwing nieuwe stijl. Het congres voor iedereen die actief of betrokken is bij wijkaanpak: beleidsmakers, bestuurders en raadsleden, vertegenwoordigers van woningcorporaties, bewonersorganisaties en bottom-up initiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, ontwikkelaars en bouwers, financiers, adviesbureaus en kennisorganisaties.

Livestream

Bekijk de livestream van het plenaire programma (10.30-12 uur) en de talkshow (vanaf 16.15 uur) van het congres Vooruit met de wijk.

Map for DOT, Vrydemalaan 2, 9713 WS Groningen
Hh 5703316 internal thumb small 1529583164

Landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’

De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Het landelijke congres Vooruit met de wijk! biedt inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing. Lees meer

10:00-10:30 Inloop met koffie en thee
10:30-12:00 Plenair programma:

- De urgentie en kansen van wijkvernieuwing, door Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen

- Succesfactoren voor effectieve wijkvernieuwing op basis van twee recent uitgevoerde studies, door Matthijs Uyterlinde, Platform31 en Harrie Bosch, voorzitter van LSA Bewoners.

- Reflectie op de onderzoeken: wat staat ons te doen? door Paul Schnabel, Universiteit Utrecht en voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau

- Gesprek tussen sprekers en zaal o.l.v. de dagvoorzitter

12:00-12:45 Lunch
12:45-14:15 Deelsessies & excursies ronde 1

Alle tien de deelsessie vinden in beiden ronden plaats. U kiest uw deelsessies tijdens uw binnenkomst bij het congres.

1. Excursie Selwerd: Gezondheid als drager van wijkvernieuwing en verduurzaming: brede benadering gezond, sociaal en duurzaam leefklimaat o.l.v. de gemeente Groningen
2. Excursie Indische buurt en De Hoogte: Bewoners organiseren zelf wijkvernieuwing en zorg samen met partijen in de wijk. Het uitgangspunt is de nieuwe generatie, het kind staat centraal o.l.v. de gemeente Groningen
3. Excursie Oosterparkwijk, een wijk met een lange geschiedenis in wijkaanpak. Met de nieuwe coöperatieve wijkraad blikken we terug en vooruit o.l.v. de gemeente Groningen
4. Samensturen in de wijk: bewoners als partner in wijkaanpak en -vernieuwing, o.l.v. LSA Bewoners
5. Community building: nieuwe vormen voor ontmoeting, contact en verbinding, o.l.v. LSA Bewoners
6. Verduurzamen met de wijk, hoe kunnen bewoners meewerken en meedelen in de verduurzamingstransities? O.l.v. Platform31
7. Ondermijnende criminaliteit: aanpak van de voedingsbodem van een schaduwmaatschappij, o.l.v. Platform31 i.s.m. Nationaal Programma Rotterdam Zuid
8. Onderwijs: gezamenlijk gelijke kansen creëren voor jong tot oud, o.l.v. Platform31 i.s.m. Nationaal Programma Rotterdam Zuid
9. Van gemengde naar inclusieve wijk: transformaties in het sociaal domein, o.l.v. Platform31

14:15-14:30 Pauze en wissel
14:30-16:00 Deelsessies & excursies ronde 2
16:00-16:15 Inloop bij talkshow en uitloop voor deelnemers die naar huis gaan
16:15-18:30 Talkshow Het Gesprek inclusief walking dinner

Tijdens de Talkshow gaan in drie ronden een aantal gasten in gesprek met de dagvoorzitter en de zaal over actuele thema’s. Tussen de ronden door zetten we discussie door aan de deelnemerstafels en serveren we een walking dinner.

- De Nieuwe Verscheidenheid: richtingen voor beleid, met Godfried Engbersen, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- Wijkvernieuwing 15 jaar later: de Akbarstraat, met Felix Rottenberg, documentairemaker ‘Akbarstraat 15 jaar later’ en onafhankelijk opiniemaker

- Waar hebben we elkaar (niet) nodig? met onder andere Roeland van der Schaaf, wethouder Groningen en Harrie Bosch, voorzitter LSA bewoners

Aanmelden voor het congres ‘Vooruit met de wijk!’ is vanwege de enorme belangstelling helaas niet meer mogelijk. Heeft u geen deelnamebevestiging ontvangen? Dan kunnen we u niet toelaten.

Livestream

Bekijk de livestream van het plenaire programma (10.30-12 uur) en de talkshow (vanaf 16.15 uur) van het congres Vooruit met de wijk.