Landelijk Congres GIDS/Gezond in...

Lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Woensdag 22 november organiseert Gezond in… (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. We vieren wat gemeenten de afgelopen vier jaar hebben bereikt met GIDS en Gezond in… en bespreken wat nodig is voor het vervolg.

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Het stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt samen met 164 gemeenten aan een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. Staatssecretaris Van Rijn besloot dit voorjaar het stimuleringsprogramma voort te zetten tot en met 2021. “De ingeslagen weg blijkt effectief en vindt breed draagvlak onder gemeenten en wethouders,” aldus Van Rijn. Een lange adem is nu van belang om de aanpak stevig te verankeren in regulier lokaal beleid.

Platform31 en Pharos nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit congres. Graag gaan we samen met u en prominente bestuurders, inwoners, wethouders uit verschillende domeinen en vertegenwoordigers vanuit wetenschap en politiek, in gesprek.

Met bijdragen van o.a:

Banner Gezondin congressprekers

  • Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
  • Rinda den Besten (PO Raad en ambassadeur Gezond in…)
  • Erik Dannenberg (Divosa)
  • Ministerie van VWS
Map for TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Landelijk Congres GIDS/Gezond in...

Lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Woensdag 22 november organiseert Gezond in... (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Lees meer

13:00 Inloop
13:20 Opening

door dagvoorzitter Marianne van den Anker

13:30 Welkom

door Monica van Berkum, directeur Pharos,
landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

13:35 ‘Vier jaar GIDS/Gezond in...’

Rinda den Besten, voorzitter PO-raad en
ambassadeur Gezond in…

13:50 ‘Better health for all Londoners: London strategies for tackling health inequalities with communities in the lead’

Gail Findlay, director of Health Improvement,
University of East London

14:30 Inspiratie estafette; inspirerende voorbeelden uit GIDS-gemeenten
15:00 Pauze en netwerkmarkt
15:50 ‘Over verschillen gesproken’

Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

16:20 Debat: ‘Yes we can’; over lokale aanpakken van gezondheidsachterstanden en ieders bijdrage daaraan

Debatleden o.a.: Erik Dannenberg (Divosa), Semiha Denktas (Erasmus Universiteit), wethouders Victor Everhardt (Utrecht) en Janneke Sparreboom (Lelystad), Thijs van Mierlo (LSA), Pien van Langen (1ste Lijn Amsterdam), Tweede Kamerleden o.a. Antje Diertens (D66) en Monica van Berkum (Pharos)

Schrijf u hier in voor het congres.