Landelijk congres Flexwonen


Op woensdag 14 oktober 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk online het congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt.

De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? En hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen?

Wat kunt u verwachten?

Deze vragen staan centraal tijdens het congres en worden verder uitgewerkt door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten en wat dat voor hen betekent;
  • inzicht te geven in welk aanbod kan worden ingezet en hoe flexwoningen stedenbouwkundig kunnen worden ingepast;
  • praktijkvoorbeelden te delen: wat zijn de ervaringen van andere gemeenten, corporaties en private partijen?
  • te laten zien welke stimuleringsmaatregelen kunnen worden benut;
    aandachtspunten te bespreken en samen oplossingen te zoeken voor specifieke vraagstukken.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studenten- en vluchtelingenorganisaties et cetera.

Programma

Helaas is het elkaar fysiek ontmoeten nog niet mogelijk. Om deze reden hebben we een gevarieerd en aantrekkelijk webinarprogramma voor u ontwikkeld dat bestaat uit de volgende drie onderdelen:

A. Het landelijk congres Flexwonen, online: op 14 oktober van 10.00 – 11.35 uur

B. De ‘Flexperience’: een digitaal kennis- en inspiratieaanbod flexwonen, op 14 oktober tussen 12.00 – 14.00 uur

C. Een serie verdiepingssessies: iedere dag in de periode van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur

Thema’s

De thema’s van de sessies zijn als volgt:

Maandag 19 oktober: Verdichtingsstudie flexwonen
Dinsdag 20 oktober: Verplaatsbare woningen: snel, flexibel en circulair
Woensdag 21 oktober: Vakantieparken, kansen voor flexwonen?!
Donderdag 22 oktober: Flexwonen en zorgdoelgroepen
Vrijdag 23 oktober: Flexwonen: kansen voor kleine kernen

De komende periode zal de nadere invulling van workshops bekend worden gemaakt. Alle sessies zijn interactief en vinden plaats van 14.00 – 15.00 uur, behalve de sessie op 19 oktober. Die vindt plaats van 14.00 – 16.00 uur.

U kunt kiezen deel te nemen aan het volledige programma of een of enkele onderdelen. Klik hierboven op een onderdeel voor meer informatie en aanmelden.

Logo's congres flexwonen


Map for

Landelijk congres Flexwonen

Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? Hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen? Lees meer

U kunt zich aanmelden op de website van Expertisecentrum Flexwonen.