Landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Op woensdag 25 november organiseren het Programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en Een nieuwe generatie ouderen(zorg) de landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis. De conferentie verbindt inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) met elkaar. Platform31 verzorgt vanuit het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk en Woonvarianten voor senioren meerdere workshops tijdens dit congres.

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?

Het online congres Een nieuwe generatie ouderen langer thuis is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Bent u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Tijdens het congres wordt ingegaan op interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen, zoals:

  • Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod, als de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt?
  • Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
  • Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit de zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en de ouderen zelf?
  • Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen?

Tijdens het congres delen professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land hun ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden op de website van de conferentie.

Map for

Landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden? Tijdens de landelijke conferentie Een generatie ouderen langer thuis worden inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) met elkaar verbonden. Lees meer

U kunt zich aanmelden op de website van de conferentie.