Klimaatadaptatie in de energietransitie van de Hilversumse Meent

De gemeente Hilversum wil klimaatadaptatie meekoppelen met het aardgasvrij maken van de PAW pilotwijk Hilversumse Meent. Betrokken medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen leggen hun plannen en ambities naast elkaar om de koppelkansen van de verschillende opgaven in kaart te brengen.

Om dit proces op te starten wil de gemeente Hilversum graag gebruik maken van de expertise en ervaring van andere gemeenten en experts. Platform31 wil hiermee een voorbeeld geven aan andere gemeenten hoe je een meekoppeltraject kan opstarent.

Op 4 oktober organiseert Platform31 samen met de gemeente Hilversum een open werksessie in de Hilversumse Meent. De betrokken medewerkers van de gemeente presenteren hier hun plannen en ambities. De deelnemers aan de bijeenkomst gaan vervolgens gezamenlijk in een werksessie de koppelkansen proberen aan te duiden en maken een beknopte actielijst om het meekoppeltraject op te starten.

De bijeenkomst vindt fysiek plaats in de Hilversumse Meent (exacte locatie maken we later bekend) en is bedoeld voor projectleiders van wijken die van het gas af gaan en andere betrokken medewerkers van gemeenten en waterschappen.

Programma

12.30 Inloop met een broodje (facultatief)
13.00 Welkom en korte introductie
13.10 Wandeling door de wijk
14.00 Presentaties van de verschillende plannen
14.30 Ronde tafel / ontwerpsessies in groepen met als resultaat een beknopt actieplan gerelateerd aan de planning van het wijkuitvoeringsplan
15.20 Uitwisseling tussen de groepen,
15.40 Reflectie van een deskundige
15.50 Reactie van uit de gemeente en de deelnemers
16.00 Afsluiting

Meer informatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de leerkring Klimaatadaptatie in aardgasvrije wijken. Deelname aan de bijeenkomst en de leerkring is open voor medewerkers van gemeenten en waterschappen die betrokken zijn bij de energietransitie en klimaatadaptatie.

Map for Theehuis Juffrouw Jansen, Melkmeent 9 - 1, 1218 XX Hilversum - www.juffrouwjansen.net

Klimaatadaptatie in de energietransitie van de Hilversumse Meent

Hoe koppel je kansen zoals klimaatadaptatie met het aardgasvrij maken van de PAW pilotwijk Hilversumse Meent? Gemeente Hilversum maakt in deze werksessie graag gebruik van de expertise en ervaring van andere gemeenten en waterschappen. Lees meer