Klimaatadaptatie in aardgasvrije wijken: prestatieafspraken

Hoe werken huurders, corporaties en gemeente samen bij prestatieafspraken over klimaatadaptatie en groen? In deze leerkringbijeenkomst komen afspraken over klimaatadaptief, klimaatneutraal, betaalbaar en leefbaar aan de orde.

Prestatieafspraken

Eind 2022 ondertekenden Gemeente Groningen, de corporaties, de huurdersorganisaties de prestatieafspraken. De woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg, Woonzorg Nederland en SSH, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen ondertekenden de afspraken die lopen van 2023-2027. Deze afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor inwoners.

Ongeveer 1 op de 3 inwoners van de gemeente Groningen woont in een huurwoning. Samen wordt er gewerkt aan leefbare wijken waar een plek is voor iedereen. Dit jaar is er extra aandacht voor meer nieuwbouw, het voorkomen van financiële problemen bij huurders, wonen & zorg en verduurzaming van huurwoningen.

Klimaatneutraal en klimaatadaptief

Ook is er aandacht voor duurzaamheid. Partijen willen toewerken naar CO₂-neutrale woningen. Dit doen zij door te verduurzamen, sloop en vervangende nieuwbouw, het aansluiten van woningen op warmtenetten en het plaatsen van zonnepanelen. Betaalbaarheid voor huurders is hierin leidend. Op dit moment heeft bijna de helft van de corporatiewoningen energielabel A of beter en dit aantal stijgt. Ook klimaatadaptatie en groen zijn een onderdeel van de prestatieafspraken. Tijdens de sessie gaan sprekers met name in op de afspraken en samenwerking rondom klimaatadaptatie en groen. Graag gaan we het gesprek aan hoe in de eigen praktijk concreet gewerkt wordt aan dit thema.

Programma

  • 10:00 Welkomstwoord vanuit Platform31 door Martijn Kramer
  • 10:10 Woonvisie en prestatieafspraken Gemeente Groningen door Martijn Schuit
  • 10:40 Corporatieperspectief op prestatieafspraken en verloop samenwerking gemeente Groningen vanuit Woningcorporatie Nijestee door Lammert Kamphof
  • 11:10 ‘Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen’ vanuit Groene Huisvesters door Marlou Boerbooms
  • 11.25 Afronding door Martijn Kramer
  • 11:30 Einde van het programma


Map for

Klimaatadaptatie in aardgasvrije wijken: prestatieafspraken

Hoe werken huurders, corporaties en gemeente samen bij prestatieafspraken over klimaatadaptatie en groen? Lees meer