Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Platform31 organiseert een kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Steeds meer opgaven worden op wijkniveau aangepakt; van de energietransitie tot zorg en wonen. Ook klimaatadaptatie leent zich voor een wijkgerichte gebiedsaanpak. Vele klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte zijn vaak uitstekend te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Toch blijkt het lastig deze een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s. Dat terwijl deze maatregelen niet alleen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de wijk, maar ook aan een beter en gezonder binnenklimaat en leefomgeving voor bewoners. Bovendien kunnen ze soms kostenneutraal worden gerealiseerd als ze tijdig in het ontwikkelproces worden meegenomen.

In drie bijeenkomsten worden vragen en praktijkvoorbeelden besproken, binnen de thema’s participatie, bestuur & samenspel en technische maatregelen.

Tweede bijeenkomst: bestuur en samenspel

Vandaag geven twee sprekers uit de gemeente Amsterdam uitleg over hoe zij klimaatadaptatie integraal organiseren bij de diverse opgaven, waaronder de energietransitie: Gozewijn Bergenhenegouwen presenteert dit vanuit de klimaatadaptatie-opgave. Joyce van den Berg zal daarna uitleggen hoe de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte hierbij kan helpen. Ze tonen hoe de koppeling van klimaatadaptatie met andere opgaven soms zorgt voor obstakels, andere keuzes, maar ook kansen. Er is ruim mogelijkheid om vragen te stellen.

In kleine groepen brainstormen de deelnemers over hoe zij in hun eigen praktijk een dergelijke integrale aanpak organiseren. Dit wordt centraal teruggekoppeld aan de rest van de leerkring.

Voor wie?

Platform31 organiseert de kennis- en leerkring (community of practice) Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken in aansluiting op het Kennis- en Leerprogramma van het  Programma Aardgasvrije Wijken. We nodigen gemeentelijke projectleiders uit, van de PAW-proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden via Zoom. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.

Map for

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Platform31 organiseert een kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.