Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Maatregelen voor de klimaatadaptie en energietransitie zijn vaak goed te combineren. In deze leerkring delen we inspiratie, vragen en ervaringen.

Steeds meer opgaven worden op wijkniveau aangepakt; van verdichting tot verduurzaming en klimaatadaptatie. We gaan op wijkniveau van het aardgas af en renoveren woningen om energiebesparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Ook klimaatadaptatie leent zich voor een wijkgerichte gebiedsaanpak. Vele klimaatadaptie-maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte zijn vaak uitstekend te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Toch blijkt het lastig deze een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s. Dat terwijl deze maatregelen niet alleen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de wijk, maar ook aan een beter en gezonder binnenklimaat en leefomgeving voor bewoners. Bovendien kunnen ze soms kostenneutraal worden gerealiseerd als ze tijdig in het ontwikkelproces worden meegenomen.

Om klimaatadaptie-maatregelen effectiever bij te kunnen laten dragen aan wijkontwikkelingsprocessen is Platform31 een leerkring gestart, in samenspraak met het Programma Aardgasvrije Wijken. Na een inventarisatieronde worden nu drie themabijeenkomsten georganiseerd, op participatie, governance en technische maatregelen.

Participatie

Vandaag worden vragen rond het thema participatie besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Drie gemeenten leggen uit hoe het participatieve proces bij hen is georganiseerd. Hoe de koppeling van klimaatadaptatie zorgt voor obstakels, andere keuzes, maar ook kansen. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen en dr. Heleen Mees van de Universiteit Utrecht reflecteert op de casussen vanuit haar expertise als onderzoekster Environmental governance.

Voor wie?

We nodigen gemeentelijke projectleiders uit, van de PAW-proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden via Zoom. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.

Map for

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. In deze leerkring delen we vragen en ervaringen i.s.m. het kennis- en leerprogramma van Programma Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.