Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Steeds meer opgaven worden op wijkniveau aangepakt; van verdichting, wonen en zorg tot verduurzaming. We gaan op wijkniveau van het aardgas af en renoveren woningen om energiebesparing te realiseren in de gebouwde omgeving.

Ook klimaatadaptatie leent zich voor een wijkgerichte gebiedsaanpak. Vele klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress, wateroverlast en droogte zijn vaak uitstekend te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Toch blijkt het lastig deze een integraal onderdeel te laten zijn van bredere wijkverbeteringsprogramma’s. Dat terwijl deze maatregelen niet alleen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de wijk, maar ook aan een beter en gezonder binnenklimaat en leefomgeving voor bewoners. Bovendien kunnen ze soms kostenneutraal worden gerealiseerd als ze tijdig in het ontwikkelproces worden meegenomen.

  • Welke maatregelen zijn nodig en realiseerbaar?
  • Wat levert een maatregel nu eigenlijk op?
  • Welke effecten heeft isolatie van woningen op het binnenklimaat bij overmatige hitte?
  • Hoe kunnen we de aanleg van energiesystemen combineren met water(opslag)systemen?
  • Hoe kan klimaatadaptatie helpen bij het betrekken van bewoners?
  • Hoe gaan we om met de inpassing in het ontwikkelproces en de extra complexiteit daarbij?

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de startbijeenkomst van 24 juni organiseert Platform31 een extra bijeenkomst op 7 juli met gelijke opzet. Ook deze ochtend gaan we in gesprek over bovenstaande vragen, en inbreng van de deelnemers. We delen kennis en ervaring over de mogelijkheden en de meerwaarde van klimaatadaptatieve maatregelen en de combinatie met de energietransitie. Ook formuleren we kennisvragen, om praktijkgerichte oplossingen te ontwikkelen en handelingsperspectief te bieden om klimaatadaptatie een integraal onderdeel van de wijkaanpak te laten zijn.

Voor wie?

Platform31 gaat een kennis- en leerkring starten in samenspraak met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken. Hiervoor nodigen we gemeentelijke projectleiders uit, van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. De bijeenkomst zal plaatsvinden via Zoom. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u een dag voorafgaand aan de bijeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: Martijn.Kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 8317 1481.

Map for

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Lees meer