Kennismaking met de WoonZorgwijzer

Platform31 en stichting In Fact organiseren op donderdag 14 april een online bijeenkomst voor leden van Valente, de Nederlandse ggz en andere geïnteresseerden om kennis te maken met de mogelijkheden van de WoonZorgwijzer.

Actieagenda Wonen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties, onder wie Valente en de Nederlandse ggz, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Een van de vier speerpunten uit de Actieagenda is: Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden. De WoonZorgwijzer en de Leefbaarometer zijn behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in de opgave in wijken en buurten.

WoonZorgwijzer

De WoonZorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. Het instrument is een hulpmiddel voor gemeenten, corporaties en aanbieders van zorg en welzijn om met elkaar in gesprek te gaan over (de spreiding van) het aanbod voor wonen met zorg. Door (letterlijk) in kaart te brengen waar mensen met welke aandoeningen en beperkingen wonen, ontstaat voor gemeenten en lokale partners een ideale onderlegger voor gebiedsgericht beleid. Extra meerwaarde ontstaat wanneer informatie uit de WoonZorgwijzer wordt gecombineerd met andere data, zoals de Leefbaarometer. Om een beeld te krijgen van het soort analyses dat je met de WoonZorgwijzer kunt maken, verwijzen we naar de publicatie Zelfstandig wonen met een psychische zorgvraag. Tijdens de bijeenkomst krijg je kort uitleg over de WoonZorgwijzer, gaan we gezamenlijk aan de slag met het instrument en tonen we enkele voorbeeldanalyses. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het combineren van de WoonZorgwijzer met andere databestanden.

Map for

Kennismaking met de WoonZorgwijzer

Platform31 en stichting In Fact organiseren een online bijeenkomst voor leden van Valente, de Nederlandse ggz en andere geïnteresseerden om kennis te maken met de mogelijkheden van de WoonZorgwijzer. Lees meer

U kunt zich aanmelden via dit webformulier.