Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt gemeenten ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Tijdens het programma maakt u (op hoofdlijnen) een woonzorganalyse.

Een gemeentelijke woonzorgvisie wordt vanaf 2024 verplicht. Om tot een goede woonzorgvisie te komen, zijn een aantal stappen essentieel. Platform31 ontwikkelde op verzoek van de Taskforce Wonen en Zorg en het ministerie van VWS dit kennis- en leertraject over de bouwstenen van de visie. De inhoud actualiseren we continue, zodat er ook aandacht is voor de ontwikkelingen vanuit het programma ‘Een thuis voor iedereen’ en de regionale woonzorgvisie.

Start met een woonzorganalyse in uw gemeente:

  • om voldoende zicht te krijgen op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning,
  • wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en
  • welk aanbod er eventueel extra nodig is.
Hiermee kunt u als gemeente gericht sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt het de basis voor een woonzorgvisie. 

Aan de slag met het uitvoeren van een woonzorganalyse?

Het programma ondersteunt beleidsadviseurs wonen en/of zorg bij het maken van een woonzorganalyse, het (opnieuw) formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie.

Opbouw: wat gaat u doen?

We beginnen met een startbijeenkomst op locatie (10.00 – 15.00 uur). Tijdens de online bijeenkomsten doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten van een woonzorganalyse tot en met de opmaat naar een (geactualiseerde) woonzorgvisie. Per stap bieden wij u de benodigde kennis aan.

Naast inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, een samenhangend aanbod Wmo en Wlz en kenmerken van de lokale woningmarkt, komen relevante onderzoeksmethoden en de inrichting van de procesorganisatie aan de orde.

Centraal staat ‘leren door te doen’. U krijgt huiswerkopdrachten mee die u helpen de aangereikte kennis te vertalen naar uw lokale praktijk. De resultaten bespreekt u in een leergroep van tien gemeenten. Hiermee trekt u het gehele traject op en spart u mee, ook tussen de bijeenkomsten door. Met deze leergroep wisselt u ervaringen uit, reflecteert u op verschillende praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee zit.

Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

Uitkomsten: wat levert het programma u op?

Tijdens het programma maakt u (op hoofdlijnen) een woonzorganalyse. Hiermee heeft u direct de bouwstenen in handen die de basis vormen voor een woonzorgvisie (= ambitiebepaling) en een uitvoeringsprogramma (= aanpak opgaven). En eventueel een concrete doorvertaling daarvan in concrete prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Verder heeft u stappen gezet in het (verder) vormgeven van een procesorganisatie, gericht op een breed gedragen visie op wonen en zorg tussen gemeente, woningcorporaties en organisaties voor zorg en welzijn.

Voor wie?

Elke gemeente kan twee deelnemers aanmelden: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg of een opgavetrekker wonen/zorg. Voorwaarde voor deelname is bestuurlijk commitment (van wethouders wonen en zorg).

Kosten

Wij vragen een bijdrage van 1.000 euro voor deelname van twee personen per gemeente voor de gehele reeks.

Meer informatie en aanmelden

Beschikbare kennis over inhoud en proces van de woonzorgvisie is na te lezen in het online dossier Kennis- en leertraject Woonzorgvisie.

Let op: deadline aanmelden is 27 januari 2023. Er is plek voor maximaal 10 gemeenten.

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Heeft u praktische vragen of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op met:

Map for

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

U kunt zich niet meer aanmelden.