Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start een leertraject van 9 bijeenkomsten om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? U kunt zich tot 29 oktober aanmelden.

Wat levert deelname u op?

Tijdens het kennis- en leertraject woonzorgvisie verdiept u uw kennis over diverse inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, het aanbod binnen de Wmo en de samenhang daarvan met de Wlz en kenmerken van de woningmarkt. We gaan in op relevante onderzoeksmethoden, het inrichten van een procesorganisatie en het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  

We helpen u op weg bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. U leert door te doen en wisselt ervaringen uit met vakgenoten. Daarnaast krijgt u toegang tot een digitale leeromgeving, waarin u onder meer documenten, instructies en presentaties terug kunt vinden.

Programma

In twee kennissessies geven we antwoord op de volgende vier vragen:

  1. Hoe maak je een goede woonzorganalyse en wat zijn onderdelen van een woonzorgvisie?
  2. Hoe zet je een procesorganisatie op?
  3. Wat is de urgentie en wat zijn de oplossingsrichtingen?
  4. Wat kun je doen om tot een gedragen woonzorgvisie te komen?

In vijf werksessies brengt u uw nieuwe kennis direct in de praktijk. U leert door te doen en zet stappen in de uitvoering van een woonzorganalyse.
In een leergroep van tien gemeenten wisselt u ervaringen uit, reflecteert u praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee zit. Op deze wijze maakt u kennis met de inhoud en kunt u stappen zetten in het lokale beleidsontwikkelingsproces.

Tijdens het traject monitoren we met elkaar de voortgang in iedere gemeente. Voorafgaand aan de bijeenkomsten nemen we een intake af bij de deelnemers om in kaart te brengen waar de gemeente nu staat. Dit beeld actualiseren we halverwege het traject door een korte enquête af te nemen. Ook de huiswerkopdrachten geven een beeld van de voortgang.

Meer weten over het programma? Kijk dan hier.

Voor wie?

Het kennis en leertraject is bedoeld voor gemeenten. Elke gemeente meldt twee deelnemers aan: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg en/of een opgavetrekker wonen/zorg. Voorwaarde voor deelname is bestuurlijk commitment (van wethouders wonen en zorg) en een bijdrage van 1.000 euro per gemeente. Voor G40-gemeenten geldt een bijdrage van 500 euro per gemeente. Er is plek voor in totaal 10 gemeenten.

Map for

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Heeft u interesse in het kennis- en leertraject woonzorgvisie? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om u te informeren over het aanmeldproces.