Kennis- en experimentenbijeenkomst bevolkingsdaling (krimp)


  • Wilt u weten wat de huidige inzichten zijn op het terrein van leefbaarheid, voorzieningen, economie, woningvoorraad bij bevolkingsdaling?
  • Welke kennis er al uit onderzoek en praktijk is over de ontwikkelingen in krimp- en anticipeerregio’s (en welke nog niet maar wel enorm zou helpen)?
  • Hoe we omgaan met het verspreiden en gebruiken van deze kennis?

Op donderdag 3 maart aanstaande organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kennisplatform Demografische Transitie en Platform31 een bijzondere kennisdag over bevolkingsdaling. Doelgroep voor deze dag zijn (wetenschappelijke) onderzoekers, bewoners en organisaties die hebben deelgenomen aan het experimentenprogramma 2013-2015, bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke partners.

De bijeenkomst vindt plaats op 6 minuten lopen van NS station Ede-Wageningen in Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2 te Ede.

Kennisagenda en onderzoek

In de ochtend gaat het over landelijke en regionale kennisontwikkeling bij bevolkingsdaling. Hiervoor gaan kenniswerkers, onderzoekers en andere belangstellenden met elkaar in gesprek over de actuele inzichten. Dit gesprek is het vervolg op een eerdere kennisbijeenkomst in juni 2015. De uitkomsten van het gesprek worden gebruikt voor een update van de kennisagenda bevolkingsdaling die in 2016 verschijnt.

Krimpexperimenten meet-up

In de middag staan de experimenten uit de tweede ronde krimpexperimenten (2013-2016) in de spotlights. Hoe kijken de experimenthouders terug op hun experiment? Welke ervaringen zijn er opgedaan? Hoe kunnen we deze breder verspreiden? De middag begint met een overview van alle experimenten. Daarna zijn er thematische workshops om de opgedane ervaringen te delen op de thema’s wonen, economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. De onderzoekers die aan het ochtendprogramma hebben deelgenomen zijn daarbij ook aanwezig.

Netwerken

Tijdens de middaglunch en de afsluitende borrel is er volop ruimte voor onderlinge ontmoeting en het delen van ervaringen.

Map for Akoesticum, Ede (GLD)
Kennis  en experimentenbijeenkomst bevolkingsdaling internal thumb small 1520873122

Kennis- en experimentenbijeenkomst bevolkingsdaling (krimp)

Donderdag 3 maart aanstaande organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kennisplatform Demografische Transitie en Platform31 een bijzondere kennisdag over bevolkingsdaling. In de ochtend gaat het over landelijke en regionale kennisontwikkeling bij bevolkingsdaling. In de middag staan de experimenten uit de tweede ronde krimpexperimenten (2013-2016) in de spotlights. Lees meer


Aanmelden kan via onderstaande button

Aanmelden

Let op: Aanmelding voor de bijeenkomst is gratis, inclusief lunch en borrel. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan rekenen we erop dat u zich uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst hier afmeldt.