Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Bent u erbij op 11 februari?

Wat gaan we doen?

Op 11 februari delen we lessen, aanpakken en knelpunten. En we laten inspirerende voorbeelden zien van geslaagde projecten. Hoe kunnen overheid en markt de krachten bundelen bij de ontwikkeling van vitale nieuwe wijken? Wat kunnen we doen om gebiedsontwikkelingen te versnellen? En hoe zorgen we dat binnenstedelijke transformatieprojecten passen in het stedelijk weefsel? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, gaat Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met onder meer:

 • Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM)
 • Caroline Bos (bouwmeester AM)
 • Arjan Noorthoek (wethouder gemeente Woerden)
 • Tom Daamen (directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling TU Delft)
 • Liesbeth Grijsen (wethouder gemeente Deventer)
 • Bernadette Janssen (directeur BVR)
 • Thérèse Mol (projectleider Piushaven gemeente Tilburg)

Werksessies

Om binnenstedelijke gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen is het nodig om hard te werken. Diverse partijen zijn voor langere tijd aan elkaar verbonden en er spelen veel belangen. Daarom bieden we u een uiteenlopend aanbod van deelsessies. Sommige sessies gaan in op specifieke praktische handvatten, in andere sessies zoomen we iets meer uit. De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod:

 • Verstedelijking en de Nationale Omgevingsvisie
  Rob van Muilekom (gedeputeerde Utrecht) en Anne Mulder (wethouder Den Haag)
  De Nationale Omgevingsvisie legt een hoge prioriteit bij de woningbouwopgave. In verschillende regio’s zijn verstedelijkingsstrategieën gemaakt of worden deze ontwikkeld. In dit rondetafelgesprek leggen we de link tussen de verstedelijkingsvraagstukken in de verschillende regio’s en de individuele gebiedsontwikkelingen. Hoe kan een verstedelijkingsstrategie bijdragen aan voldoende woningbouw?
 • Financiën en bekostiging
  Damo Holt (Rebel) en Frits Dinkla (Rho adviseurs)
  Hoe ontstaan onrendabele toppen en hoe ga je ermee om? Welke mogelijkheden zijn er om binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken? En hoe kunnen alternatieve financieringsmethoden helpen? In deze sessie delen we de nieuwste inzichten en geleerde lessen. Ook passeert een aantal specifieke instrumenten de revue. Denk aan de Woningbouwimpuls en de Financieringsfaciliteit.
 • Gebruik van data
  Shahid Talib (Heijmans) en Jacqueline Verbeek (TNO)
  Het gebruik van data neemt een enorme vlucht. In de fase van de ontwikkeling van een woonwijk, maar ook tijdens het gebruik van de woning. Welke data zijn te gebruiken om betere beslissingen te nemen voor een objectieve onderbouwing? En hoe kunnen data helpen om een woning duurzaam en gezond te gebruiken? Verken de kansen en mogelijkheden tijdens deze sessie.
 • Voorbeelden uit het buitenland
  Frank Werner (KCAP) en Erwin Heurkens (TU Delft)
  Ook in het buitenland zijn goede voorbeelden van gebiedstransformaties. We geven een overzicht van een aantal gebieden en gaan met de betrokkenen in op de succesfactoren van deze ontwikkelingen.
 • Transformaties van binnensteden
  Cees Jan Pen (Fontys Hogeschool) en Armand van de Laar (wethouder Rijswijk)
  Steeds meer binnensteden en andere detailhandelsgebieden hebben te maken met leegstand. Dit vraagt ook om gebiedstransformaties. Cees Jan Pen laat zien welke kansen en mogelijkheden dit biedt voor de woningbouw. Armand van de Laar illustreert dit aan de hand van de ontwikkeling van In de Bogaard. Daarna volgt een gesprek over mogelijke aanpakken.
 • Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen
  Paul Splinter (actieprogramma Klimaatadaptief bouwen met de natuur)
  Verandering van klimaat en vermindering van biodiversiteit vraagt om een andere manier van bouwen. Paul Splinter gaat in op de mogelijkheden die er zijn op gebieds- en gebouwniveau om natuurwaarden en klimaatadaptatie expliciet mee te nemen bij nieuwbouw.
 • Gezondheid
  Marco Teuns (Ballast Nedam)
  Een gezonde leefomgeving staat steeds meer centraal bij gebiedsontwikkelingen. Beweegvriendelijk, stimuleren van ontmoetingen en gezond ouder worden krijgen meer aandacht, naast bekende thema’s als luchtkwaliteit of geluidsoverlast. In deze sessie krijgt u inzicht in ingrepen die een gezonde leefomgeving bevorderen. Dat doen we onder meer aan de hand van de Cartesius in Utrecht, waar MRP Development en Ballast Nedam samen aan werken.
 • Sturing en veranderende rol Rijksoverheid
  Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen) en Anne Koning (gedeputeerde Zuid-Holland)
  Het Rijk wil meer gaan sturen op de woningbouwontwikkeling. Tijdens dit rondetafelgesprek bespreken we de knelpunten die vragen om meer sturing. Aan de hand van de verschillende sturingsmogelijkheden (stimuleren, faciliteren, richting geven en reguleren) voeren we het gesprek over effectieve sturingsmogelijkheden en de instrumenten die daarbij horen.
 • Lokale initiatieven
  Stadmakersinitiatieven kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor gebiedsontwikkelingen. Zij kunnen een gebied op de kaart zetten en zorgen voor een unieke invulling van functies. Omdat het niet altijd professionele gebiedsontwikkelaars zijn, loopt de samenwerking met deze initiatieven niet altijd soepel. Ook de financiering vormt voor deze partijen een grote uitdaging. In deze sessie geven we inspirerende voorbeelden en handvatten voor de manier waarop deze initiatieven een goede plek kunnen krijgen in de gebiedsontwikkelingen.

Online congres

Het jaarcongres Stedelijke Transformatie vindt dit jaar plaats op een andere manier dan u gewend bent. Tijdens een inspirerend en interactief online congres, brengen we u in een halve dag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Er is volop ruimte om mee te praten en natuurlijk bieden we u de kans om online te netwerken.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het programma Stedelijke Transformatie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Liever luisteren?

Volg het programma Stedelijke Transformatie op Soundcloud, Spotify of Apple Podcasts.

Map for

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het online jaarcongres? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie