Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren in verbinding met maatschappelijke opgaven

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om een enorme transformatie van onze steden. Een transformatie die niet alleen gaat over woningbouw. Ook veranderingen in mobiliteit, duurzaamheidsvraagstukken en een veranderende arbeidsmarkt zorgen voor grote uitdagingen in de stad. Tijdens het jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we gezamenlijk aan de slag om deze opgaven aan elkaar te verbinden. Hoe zorgen we voor versnelling van binnenstedelijke transformatieprojecten? En kun je in de transformatiegebieden ook rekening houden met andere opgaven?

Wat gaan we doen?

Tijdens het plenaire programma in de ochtend geeft Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) aan voor welke opgaven de provincie Noord-Brabant staat. Vervolgens gaat Co Verdaas (praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft) in op de opgaven die steden hebben. Met welke opgaven kunnen we verbinding maken en wat betekent dat precies? Aan de hand van voorbeelden in het land waarbij dit in de praktijk wordt gebracht, bespreken we hoe we deze complexe opgaven met elkaar kunnen realiseren. Hoe en met wie maak je een visie? En wat zijn daarbij de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen? Hierover gaat Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met onder meer Marja Appelman (directeur Woningmarkt van het ministerie BZK), Paul de Beer (wethouder Breda) en Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM).

Verdiep uw kennis

In de middag bieden we u de keuze uit diverse werksessies. De helft van deze werksessies gaat over de mogelijkheden om verbindingen te maken met andere thema’s en opgaven, waarbij we telkens één of meer opgaven centraal stellen. We besteden hierbij aandacht aan onderwerpen als de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en bereikbaarheid. In de andere helft van de sessies delen we de huidige ervaringen bij binnenstedelijke transformatieprojecten, aan de hand van thema’s, concrete projecten of andere (landelijke) programma’s. Denk hierbij aan thema’s als aanbesteden, mogelijkheden voor het verlagen van onrendabele toppen, parkeren, fondsvorming en andere financieringsconstructies. Maar we delen ook de lessen uit andere trajecten, zoals van het Expertteam Woningbouw en het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil. Bekijk het volledige programma met alle deelsessies op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het jaarcongres? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Map for Evoluon Eindhoven: Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven
Stedelijketransformatie internal thumb small 1541669415

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren in verbinding met maatschappelijke opgaven

Op het tweede jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we samen aan de slag met het verbinden van opgaven en trajecten die lopen op het gebied van stedelijke transformatie. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Lees meer

Wilt u deelnemen aan het jaarcongres? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie.