IVO Kino ‘Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid in de wijk’

De media schreven er afgelopen week volop over: er wonen steeds meer mensen met problemen dicht op elkaar, in wijken met veel sociale huurwoningen voelen bewoners zich minder gezond en de overlast neemt toe. Over dit thema organiseert onderzoeksinstituut IVO, in samenwerking met Platform31, een filmavond met paneldiscussie.

RABOT

Tijdens deze IVO Kino tonen we de documentaire RABOT (2017) van de prijswinnende Gentse filmmaakster Christina Vandekerckhoven met een onthullend portret van kwetsbare bewoners van een van de drie woontorens die begin jaren zeventig nog symbool stonden van modernisme en vooruitgang, maar afzakten naar verval en verpaupering. Vlak voordat de flats werden gesloopt laat Vanderkerckhoven u kennis maken met de laatste bewoners, met de graffiti op de muren en de snorrende lift die uiteindelijk tot stilstand komt.

Panel

RABOT roept vragen op over architectuur, sociale woningbouw, over hulpverlening en over de vraag wie verantwoordelijk is voor een gezond en sociaal woonklimaat. Maar ook: wat is ervoor nodig om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren en wie is hiervoor aan zet? Na afloop van de documentaire gaan we in gesprek met een panel. Het panel bestaat uit leden die ieder op eigen wijze verbonden zijn met het thema, bijvoorbeeld vanuit beleid, onderzoek of ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie en aanmelden

IVO Kino is gratis toegankelijk. Meld u aan via: kino@ivo.nl

Hou voor nieuws de website van Platform31 en de IVO Kino Facebookpagina in de gaten. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Thomas Martinelli
T 06 – 30 22 05 93
E martinelli@ivo.nl

Map for Humanitas, Pieter de Hoochweg 110, Rotterdam
Coverbeeld rabot internal thumb small 1545054355

IVO Kino ‘Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid in de wijk’

De media schreef er afgelopen week volop over: er wonen steeds meer mensen met problemen dicht op elkaar, in wijken met veel sociale huurwoningen voelen bewoners zich minder gezond en de overlast neemt toe. Over dit thema organiseert onderzoeksinstituut IVO, in samenwerking met Platform31, een filmavond met paneldiscussie. Lees meer

IVO Kino is gratis toegankelijk. Meld u aan via: kino@ivo.nl

Hou voor nieuws de website van Platform31 en de IVO Kino Facebookpagina in de gaten. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Thomas Martinelli
T 06 – 30 22 05 93
E martinelli@ivo.nl