Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan?

Wat kunt u verwachten?

Veel gemeenten worstelen met dezelfde vragen bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed. Denk aan schoolgebouwen, buurthuizen, sportpaviljoenen, kerken, moskeeën en ook verouderde gemeentelijke kantoorpanden. Om de krachten te bundelen en ondersteuning te bieden, organiseert Platform31 deze intervisiegroep. De volgende vragen passeren de revue: Wat is de maatschappelijke opgave vanuit technisch en financieel perspectief? Hoe kun je de benodigde verduurzaming organiseren? En wat is je rol als gemeente? Met welke panden kun je het beste beginnen? Hoe krijg je inzicht in de financiële- en maatschappelijke waarde van het gebouw in de wijk? Welke vormen van verduurzaming kun je kiezen? En bovenal welke kansen en bedreigingen zijn er?
Bent u benieuwd hoe andere gemeenten hun maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Bespreekt u graag uw dilemma’s met vakgenoten? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst Verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Het motto: leren van en met elkaar.

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst start met een presentatie over de opgave en mogelijke aanpakken door Romy Schneider, adviseur integrale huisvestingsvraagstukken. De insteek is niet alleen technisch en juridisch van aard, hij is juist organisatorisch. Hoe pak je de opgave als gemeente aan?
Ook het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel vastgoed om te verduurzamen. Purdey van Wissen, strategische adviseur verduurzaming bij het Rijksvastgoedbedrijf vertelt over hun aanpak. Graag gaat ze met de deelnemers in gesprek om van elkaar te leren.
Ook is er voor meerdere aanwezigen gelegenheid om hun specifieke vraag in te brengen tijdens de intervisierondes. Dit doen we in een informele en vertrouwelijke setting.

Voor wie?

Genodigden zijn beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij het duurzaamheidsbeleid (een combinatie van beleidsmedewerkers met vastgoed, duurzaamheid en financiën in de portefeuille). Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, wél verwachten wij een actieve bijdrage van alle deelnemers.

Map for n.t.b. afhankelijk van de aanmeldingen. Mogelijk bij een deelnemende gemeente centraal in het land.
Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Lees meer