Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan?

Wat kunt u verwachten?

Veel gemeenten worstelen met dezelfde vragen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Om krachten te bundelen en ondersteuning te bieden, organiseert Platform31 deze intervisiegroep. De volgende vragen passeren de revue: Hoe organiseren we benodigde verduurzaming? Wat is er aan gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed aanwezig? Met welke panden gaan we beginnen? Denk aan schoolgebouwen, buurthuizen, sportpaviljoenen, kerken, moskeeën, maar ook aan verouderde gemeentelijke kantoorpanden. Wat is de financiële maar ook de maatschappelijke waarde van het gebouw in de wijk? Wat is de fysieke staat? Wie is eigenaar van wat? Wat zijn de huidige energieprestaties? Welke vorm van verduurzaming moeten we kiezen? Hoe pakken we dat aan? Wie betaalt? Hoe kunnen we bij vastgoed met gedeeld eigendom, zoals bij scholen, sturing geven aan de verduurzamingsopgave? Welke best practices zijn er en hoe kunnen we die gebruiken bij het profileren van het onderwerp?

Doet u mee?

Bent u benieuwd hoe andere gemeenten hun maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Bespreekt u graag uw dilemma’s met vakgenoten? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst Verduurzaming maatschappelijk vastgoed. De bijeenkomst start met een presentatie over het verduurzamen van vastgoed en/of met een voorbeeldproject of -beleid. Vervolgens is er ruimte voor meerdere aanwezigen om een intervisievraag in te brengen. Deze zijn afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en kunnen variëren in onderwerp. Dit doen we in een informele setting.

Voor wie?

Genodigden zijn beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij het duurzaamheidsbeleid (een combinatie van beleidsmedewerkers met vastgoed, duurzaamheid en financiën in de portefeuille). Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, wél verwachten wij een actieve bijdrage van alle deelnemers.

Map for n.t.b. afhankelijk van de aanmeldingen. Mogelijk bij een deelnemende gemeente centraal in het land.
Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Lees meer

Kosten:   kosteloos maar niet vrijblijvendBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.