Intervisie Wonen en zorg voor woningcorporaties

Kennisimpuls en onderlinge advisering | exclusief voor partners

Is uw corporatie partner van Platform31 en bent u benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wilt u vraagstukken van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomsten Wonen en zorg.

U kunt zich hier aanmelden.

Wonen en zorg in 2023

Corporaties huisvesten steeds vaker kwetsbare huurders. Kwetsbaarheid kan gaan om lichamelijke, psychische en/of lichamelijke beperkingen van mensen, en het kan sociale problematiek versterken als eenzaamheid, schulden of werkloosheid. Afgelopen decennia ontwikkelden corporaties voor deze doelgroepen woonprojecten en werkten zij mee aan het ‘normaliseren’ van het wonen in de wijk. Naast de ‘pandgerichte’ ontwikkeling en aanpak staat een wijkgerichte aanpak bovenaan de agenda van veel corporaties. Om tot een goede oplossing te komen, is de bijdrage van veel partijen nodig. Corporaties hebben afgelopen jaren dit vraagstuk geagendeerd, verschillende oplossingsrichtingen verkend en zetten nu de stap om afspraken te maken voor de uitvoering.

Bovendien is het een onderwerp waar ook het nieuwe kabinet op wil versnellen, zoals met de programma’s Een thuis voor iedereen en de verbrede woonzorgvisie (verplicht per 1 januari 2024) en het Programma Wonen en zorg voor ouderen met onder andere het toevoegen van geclusterde woonvormen voor senioren en doorstroom (ministeries van BZK/VWS).

Wat gaat u doen?

In deze vraag- en op de praktijkgerichte bijeenkomsten gaan we in op actualiteiten, inzichten en handvatten voor de vraagstukken op het thema wonen en zorg die bij u spelen. Tijdens deze bijeenkomsten leert u van elkaar. Door elkaar tips te geven en door kennis te nemen van expertise die Platform31 in haar programma’s bij elkaar brengt, kunt u nieuwe, aanvullende stappen zetten in uw beleidsontwikkeling en projecten.

Deze bijeenkomsten gaan o.a. in op:

  • Een thuis voor iedereen en de verbrede woonzorgvisie
  • De woonzorgvisie. Samenwerken op wonen en zorg en leefbaarheid: Hoe kom je van wal en voorkom je een impasse? Hoe vertaal je dit in prestatieafspraken.
  • Bouwen voor senioren (geclusterde woonvormen)

De definitieve keuze van de onderwerpen maken we aan de hand van uw en door andere deelnemers ingebrachte praktijkvragen.

Opzet bijeenkomsten

De drie bijeenkomsten zetten we op als een Community of Practice: leren met en van de praktijk en intercollegiale adviseren aan de hand van uw praktijk/uw vragen.

Iedere bijeenkomst bevat de volgende basiselementen:

  • Analyse van en beschouwing op een vraagstuk.
  • Presentatie door een corporatie die al bezig is met het thema.
  • Werkvorm waarin deelnemers hun vraagstukken kunnen inbrengen en onderlinge advisering.

Wat levert deelname u op?

Na afloop van de bijeenkomst heeft u:

  • Inzicht in het kennisthema.
  • Inzicht in wat u kunt oppakken op het thema.
  • Handvatten om meteen aan de slag te gaan.

Voor wie?

We bieden deze bijeenkomsten aan voor beleidsstrategen, beleidsmedewerkers wonen & zorg en kwartiermakers bij corporaties die partner zijn van Platform31.

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Map for

Intervisie Wonen en zorg voor woningcorporaties

Kennisimpuls en onderlinge advisering | exclusief voor partners

Bent u benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wilt u vraagstukken van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomsten Wonen en zorg. Lees meer

U kunt zich hier aanmelden.