Intervisie huurbeleid: huurachterstanden

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid op 27 september 2018.

Tijdens deze bijeenkomst starten we met een presentatie over het voorkomen van huurachterstanden. Corporaties kampen dagelijks met huurders die hun huur niet meer kunnen betalen. Platform31 bracht in beeld op welke manieren corporaties huurachterstanden proberen te voorkomen, signaleren en vervolgens ook oplossen. Daarbij zoomden we in op de landelijke kaders en op welke manier die wel/niet houvast bieden.

Na de presentatie brengen vier aanwezigen een intervisievraag in. Deze zijn afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en kunnen variëren in onderwerp. Dit doen we in kleine groepen in een informele setting. De informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt gedeeld, blijft binnen de groep en wordt dus niet gepubliceerd.

Voor wie?

Genodigden zijn de medewerkers van partnercorporaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het huurbeleid en de keuzes die hierin gemaakt worden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. U ‘betaalt’ met een actieve bijdrage.

Map for Utrecht
Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid: huurachterstanden

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl