Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid.

Tijdens deze bijeenkomst starten we met een presentatie over het project Huurtoeslag decentraal. Tijdens dit project verkennen we of het mogelijk en wenselijk is om de huurtoeslag decentraal – via de gemeente of corporatie – uit te voeren. Naast deze grote stelselwijzigingen, brengen we in het project ook andere stappen in beeld die helpen bij de verbetering van het huurstelsel en de betaalbaarheid daarvan. Met als doel een gereedschapskist huurbeleid met wat nu al kan, kleine experimenten en wetswijzingen en vergezichten voor de toekomst.

Tevens brengen vier deelnemers een intervisievraag in. Deze zijn afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en kunnen variëren in onderwerp. Dit doen we in een informele setting. De informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt gedeeld, blijft binnen de groep en wordt dus niet gepubliceerd.

Voor wie?

Genodigden zijn de medewerkers van partnercorporaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het huurbeleid en de keuzes die hierin gemaakt worden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Map for Utrecht
Flat huurwoningen internal thumb small 1520872431

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl