Intervisie huurbeleid woningcorporaties

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 22 april 2020 uitgebreid. Dit betekent dat Platform31 aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken tot in elk geval 1 juni.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze projectpartners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek!

De intervisiebijeenkomst start met een inleidende presentatie over een relevant onderwerp voor professionals die zich bezighouden met huurbeleid. Vervolgens krijgen vier aanwezigen de kans om een intervisievraag in te brengen. Deze zijn vrij in te vullen en afhankelijk van de actuele vraagstukken van deelnemers. We gaan het gesprek aan in een informele setting. De informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt gedeeld, blijft binnen de groep en wordt dus niet gepubliceerd.

Voor wie?

Werkt u bij een corporatie en bent u betrokken bij de totstandkoming van het huurbeleid? En is uw corporatie partner van Platform31? Dan nodigen wij u van harte uit voor de intervisiebijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we om een actieve bijdrage.

Platform31 organiseert elk jaar drie intervisiebijeenkomsten huurbeleid.

Map for Utrecht

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl