Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid.

Tijdens deze bijeenkomst starten we met een presentatie over de ‘Huisje-model’ denkwijze van Portaal. Willem Debets neemt ons mee in die denkwijze, waarbij corporatie-inkomsten/kosten in beeld worden gebracht per woning.

intervisie-corporaties-1
(klik voor vergroting)

Vervolgens brengen vier aanwezigen een intervisievraag in. Deze zijn vrij in te vullen door de deelnemers en afhankelijk van hun actuele vraagstukken. Dit doen we in een informele setting. De informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt gedeeld, blijft binnen de groep en wordt dus niet gepubliceerd.

Platform31 organiseert jaarlijks drie keer de intervisie huurbeleid. In 2019 is dat op: 31 januari, 27 juni en 10 oktober.

Voor wie?

Genodigden zijn de medewerkers van partnercorporaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het huurbeleid en de keuzes die hierin gemaakt worden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Je ‘betaalt’ met een actieve bijdrage.

Map for Utrecht
Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Vera Beuzenberg: vera.beuzenberg@platform31.nl