Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten

Inspiratie uit de praktijk

Woningcorporaties, bouwbedrijven, energiebedrijven en gemeenten staan de komende jaren voor de uitdaging woningen van het aardgas af te krijgen. Ambitie is om uiterlijk in 2050 zo’n 2,1 miljoen sociale huurwoningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Alleen al het aantal van 2,1 miljoen geeft de omvang en impact van de verduurzamingsopgave weer. Tijd om meters te maken en te leren van projecten waar ze het voor elkaar krijgen.

Op dit moment zetten corporaties en hun (bouw)partners al concrete en innovatieve stappen die het doel van de energietransitie een aardgasvrije woningvoorraad in 2050 dichterbij kunnen brengen. Om deze praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners Woningbouwers Nederland, Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

Deelnemers gaan in vier etappes langs bij innovatieve projecten. Er zijn online bijeenkomsten en mogelijk fysieke bezoeken.

Voor wie?

Wij nodigen vooral directeuren, vastgoedstrategen en beleidsstrategen verduurzaming bij corporaties uit om deel te nemen. Daarnaast worden ook leden van de betrokken partners uitgenodigd.

Vier etappes

Bestaande bouw: All-electric pilot Zeeland
6 juli 2022
13:00 – 14:30 uur
Digitaal via Teams
– Deze etappe is afgerond; zie voor een verslag de leaflet.

Voor de duur van één jaar zijn 27 bestaande huurwoningen in Zeeland van de gasketel overgestapt op een all-electric energieconcept en daarmee is hun verwarming en warmwatervoorziening volledig naar elektriciteit als energiebron getransformeerd. In de pilot zijn in een aantal bestaande B-label woningen negen verschillende all-electric technieken geplaatst, getest en gemonitord.

Wat zijn de resultaten? Wat zien betrokken corporaties als duurzame en economisch haalbare opties voor aardgasloos, betaalbaar en comfortabel? Beveland Wonen en projectmanagementbureau Marsaki delen de uitkomsten van de pilot.

Nieuwbouw: Brainport Smart District (BSD)
22 september 2022
13:00 – 15:00 uur
Digitaal via Teams
Deze etappe is afgerond; zie voor een verslag de leaflet.

Wonen in een duurzame wijk met woningen die de planeet niet belasten, vervuilen of uitputten. Een living lab met de nieuwste inzichten en technologieën op het gebied van energieopwekking en -opslag, vervoer, gezondheid, participatie, data, infrastructuur en circulair bouwen. Wonen in een wijk, waar iedereen elkaar helpt, middelen worden gedeeld en iedereen welkom is. Wonen in duurzame huizen met zonnepanelen en opslag van warmte, energie en regenwater, waarvan het binnenklimaat de gezondheid bevordert. In Helmond, in de wijk Brandevoort, wordt de slimme Wijk van de Toekomst gebouwd.

Wat komt er kijken bij deze vorm van energie-neutrale gebiedsontwikkeling (duurzame en slimme wijk)? Welke rol hebben gemeente, corporaties, ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners?

Een eerste proof-of-concept project is opgeleverd: het CASA 1-huis-project, in samenwerking met TU-Eindhoven, bouwbedrijf Hurks en Woonbedrijf. Daarnaast heeft Compaen het voornemen om in BSD een aantal circulaire biobased sociale huurwoningen te realiseren: de Optimus woning. U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Bestaande bouw: twee praktijkcasussen
10 november 2022
13:30 – 15:00 uur
Digitaal via Teams
Deze etappe is afgerond; zie voor een verslag de leaflet.

Casus 1: Kleinschalige warmtenetten in Leeuwarden

Corporatie Elkien vergeleek twee projecten (warmtepompen en PV-panelen) op het gebied van kosten voor de huurder, CO₂-reductie, financieel perspectief voor de corporatie en risicofactoren. De twee projecten betreffen verduurzaming van 150 grondgebonden woningen (met nieuwe buitenschil) en verduurzaming van 250 portiekwoningen (zonder nieuwe buitenschil).

Casus 2: Buurtwarmtenet in wooncomplex ’t Heycop in Breukelen

Een uniek project met een nieuw type HT-warmtepompinstallatie (hoogtemperatuur-warmtepomp). Een kleinschalig warmtenet dat geen grote infrastructuur-voorzieningen nodig heeft, waarbij woningen snel van het aardgas af kunnen. Dit concept is erg geschikt voor gestapelde bouw.

Beide corporaties delen hun ervaringen.

Jerusalem: stapeling van opgaven
19 januari 2023
13:00 – 14:30 uur
Digitaal via Teams of fysiek

Woningcorporatie Talis bouwt in de Nijmeegse wijk Jerusalem 220 nieuwe woningen op de fundering van bestaande woningen. Bewoners hoeven maar 6 weken uit hun huis en krijgen een aardgasvrij huis terug. Een renovatie/nieuwbouwproject dat een stapeling van opgaven kent: betaalbaarheid, verduurzaming, aardgasvrij, bewonersparticipatie, bouwtechniek. Medewerkers van Talis nemen ons mee langs de uitdagingen en resultaten van dit bijzondere project.

Het is nog niet bekend of de bijeenkomst digitaal of fysiek in Nijmegen zal zijn. In dat laatste geval duurt de bijeenkomst wat langer, namelijk tot 16:30.

Map for

Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op de 'inspiratietour' en leer van succesvolle projecten op het gebied van all-electric, slimme wijken en warmtenetten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Lees meer