Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op digitale 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Neem kennis van innovaties in de praktijk!

De verduurzamingsopgave stelt corporaties en bouwsector voor grote uitdagingen. De ambitie is om uiterlijk in 2050 zo’n 2,1 miljoen sociale huurwoningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Voor corporaties is het belangrijk om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. Voor de bouwsector om voldoende arbeids- en productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen.

Inspiratietours

Op veel plaatsen in het land wordt aan de energietransitie gewerkt en wordt kennis ontwikkeld. Om deze ontwikkelingen en praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners als Techniek NL, Netbeheerders NL en Bouwend Nederland digitale Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

De Inspiratietours richten zich op verschillende aspecten van de energietransitie, zoals de samenwerking tussen organisaties bij vraagbundeling en opschaling, de omgang met lokale initiatieven als buurtnetwerken, alsook de toepassing van een ‘all-electric’ energieconcept in de gestapelde bouw. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe is de aanpak georganiseerd? Wat komt er kijken bij de aanleg van een buurtenergiesysteem? Hoe organiseer je vraagbundeling? Welke rol spelen netbeheerders, bouwbedrijven en corporaties? Hoe worden bewoners betrokken?

Drie innovatieve projecten

Van november tot en met januari staan drie online etappes gepland. Tijdens iedere etappe vindt een ‘bezoek’ plaats aan een innovatief project waar in de samenwerking tussen partijen en/of de daadwerkelijke realisatie van energieconcepten, concrete stappen worden gezet.
Let op: de etappes vinden digitaal plaats via Teams.

Drie etappes

Buurt EnergieSysteem Hengstdal, Nijmegen
Donderdag 11 november 2021
13:00-15:00 uur
Digitaal via Teams

De eerste etappe streek neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Doel is een modulair duurzaam warmtenet aan te leggen, wat een kleinschalige warmteoplossing biedt voor zo’n 400-800 woningen. De potentiële gebruikers van het netwerk worden waarschijnlijk verenigd in een Energie-coöperatie en krijgen naar verwachting zeggenschap over de exploitatie van het netwerk. Alliander investeert in het BES met het oog op ‘proof-of-concept’. Wat komt erbij kijken en wat is de rol van de corporatie en andere partijen?

Terugkijken?

Vraagbundeling: Schilrenovaties corporaties Noord-Hollandse DuurzaamheidsCoalitie
Dinsdag 7 december 2021
13:00-15:00 uur
Digitaal via Teams

Etappe twee voert door Noord-Holland. Een aantal Noord-Hollandse corporaties, w.o. Kennemer Wonen, werken in de NHDC samen bij schilrenovaties van portieketage woningen en eengezinswoningen. Bij deze gezamenlijke verduurzamingsopgave (2000 woningen zijn in 2025 verduurzaamd) werken de corporaties samen met Coen Hagendoorn Bouwgroep en BAM Wonen. Wat komt er kijken bij deze vorm van vraagbundeling en opschaling? Hoe komen renovatietreintjes tot stand en hoe wordt daarbij de expertise van bouwpartijen benut?

Terugkijken?

‘All-electric concept’ gestapelde bouw Emmeloord & proeftuin Nagele
Woensdag 19 januari 2022
13:00-14:30 uur
Digitaal via Teams

Etappe drie bezoekt Emmeloord en Nagele. Hoe maakt corporatie Mercatus de gestapelde flats aan de Urkerweg aardgasvrij? De flats krijgen 176 zonnepanelen in combinatie met een bodemwarmtepomp. Bovendien worden ze ‘waterstof-ready’ gemaakt. Zie de website van Mercatus en het artikel van RenovatieTotaal. En hoe verloopt de aanleg van het energienetwerk in proeftuin Nagele? De warmtebuffer is in aanbouw. Zie ook Energiek Nagele en het Programma Aardgasvrije Wijken

Voor wie?

Wij nodigen vooral directeuren, vastgoedstrategen en beleidsstrategen verduurzaming bij corporaties uit om deel te nemen. Daarnaast worden ook leden van de betrokken partners uitgenodigd.

Wijkentours terugkijken?

Benieuwd naar eerdere wijkentours? Zie de videoverslagen van de vijf etappes die in het najaar 2019 en voorjaar 2020 zijn georganiseerd.

Map for

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op digitale 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatiesector en bouwsector: ga mee op 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bekijken innovatieve projecten in een reeks digitale etappes. Lees meer

De aanmeldmogelijkheid voor de online etappe van 19 januari is gesloten.

Mocht u nog deel willen nemen aan de sessie, neem dan contact op met Jazz de Vries, jazz.devries@platform31.nl