Gezondheid(sachterstanden) en de leefomgeving

Actuele inzichten, inspiratie en Omgevingswet

We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Een gezonde fysieke leefomgeving staat dan ook hoog op de agenda. Veel gemeenten maken de omgevingsvisie nu verder concreet: van visie naar uitvoering. Hoe wordt op lokaal niveau aan deze gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt? GezondIn (Pharos en Platform31) delen de belangrijkste opbrengsten op deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de leefomgeving.

Wat gaan we delen?

GezondIn sprak verschillende gemeenten. We belichten de praktijkinzichten die we ophaalden over hun ervaringen met het werken aan een gezonde leefomgeving. Daarnaast staat het onderwerp hoog op de onderzoeksagenda. We delen de laatste inzichten om met ingrepen in de omgeving de gezondheid van (kwetsbare) inwoners te verbeteren. En hoe de stap van kennis naar praktijk kan worden gemaakt. Dat doen we onder meer door:

  • Opbrengsten van het onderzoek naar de kennisbehoefte gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken te delen. We bekijken hoe we van bestaande kennis en goede voorbeelden tot een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken kunnen komen.
  • Samen met Sjerp de Vries (WUR) en Kristine Mourits (Radboudumc/Academische werkplaats AMPHI/gemeente Nijmegen) te kijken naar de uitkomsten van hun onderzoeken:
    • Omgevingspsycholoog De Vries gaat in op de betekenis van groen op het welzijn van mensen; hoe kun je groene doelstellingen koppelen aan gezondheidsdoelen? En om het nog concreter te maken: wat is de betekenis van het hebben van een groene tuin?
    • Mourits (ambtenaar gezondheidsbeleid en promovenda) belicht het onderzoek naar samenwerken tussen sociaal en fysiek binnen gemeenten en wat nodig is om maatschappelijke doelen te verbinden aan ruimtelijke keuzen.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met de uitdagingen van een integrale werkwijze en aanpak voor het tegengaan van gezondheidsachterstanden, vanuit een ruimtelijke perspectief. In een plenair programma en verschillende interactieve workshops ga je in gesprek en wissel je praktijkkennis uit met andere gemeenten. Je gaat in discussie over gezonde en groene ambities en uiteraard is volop de gelegenheid om te netwerken.

Voor wie?

Gemeenteambtenaren op gebied van gezondheidsbeleid/het sociaal domein en ruimtelijk beleid (meld je dus vooral samen met je collega aan of een expertiseorganisatie als een GGD).

Lees meer

Samen met gemeenten ontwikkelde GezondIn de afgelopen jaren praktijkkennis over hoe gezondheid een plek te geven in de ruimtelijke ontwikkeling. En hoe de Omgevingswet daarbij gebruikt kan worden:

Map for

Gezondheid(sachterstanden) en de leefomgeving

Actuele inzichten, inspiratie en Omgevingswet

We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Hoe wordt op lokaal niveau aan deze gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt? GezondIn (Pharos en Platform31) delen de belangrijkste opbrengsten in deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de leefomgeving. Lees meer

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.