Inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet

Op 11 oktober organiseren de G40-themagroep Omgevingswet en het stimuleringsprogramma Gezond in… (Platform31 en Pharos) een inspiratiebijeenkomst over gezondheid in de Omgevingswet. Tijdens deze bijeenkomst leert u over drie strategieën voor het maken van de verbinding tussen gezondheid en ruimte en gaat u aan de slag met de nieuwe participatietool De Leefplekmeter. Laat u inspireren door koplopergemeenten Zwolle en Groningen en denk mee over hun cases uit de praktijk.

Wat kunt u verwachten?

De gezonde leefomgeving is een belangrijk thema in de Omgevingswet. Van oudsher heeft gezondheidsbescherming (milieufactoren) een belangrijke plek in fysieke ontwikkelingen. Recent is gezondheidsbevordering hieraan toegevoegd. Hoe maken gemeenten dit concreet? Tijdens de bijeenkomst op 11 oktober bieden wij inspiratie en verdieping: hoe kan de Omgevingswet (als middel) worden ingezet voor een gezonde leefomgeving en hoe kunnen we sociale en fysieke opgaven in samenhang oppakken?

Drie strategieën en twee koplopergemeenten

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht je gezondheids- en fysieke ambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en op de wijken of dorpen waar zij wonen?

Op basis van de praktijkervaringen van deelnemers aan de leerkring gezondheid en ruimte en van een aantal gemeenten dat al vooruitloopt op dit thema, onderscheiden we drie strategieën voor het maken van de verbinding: gezondheid centraal, één gezondheidsthema voorop (denk aan bewegen of luchtkwaliteit) of ‘meekoppelen’ met niet-gezondheidsthema’s. Per strategie hebben we opgehaald wat er voor aandachtswijken of lage SES-groepen expliciet is ontwikkeld.
Op deze dag presenteren we de belangrijkste uitkomsten van het inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte, schetsen we een overzicht van gezondheid in de Omgevingswet en lichten twee koplopergemeenten Groningen en Zwolle hun aanpak toe. We nodigen u van harte uit om actief mee te denken over twee cases ingebracht door deze steden.

Leefplekmeter

Ook de nieuwe participatietool ‘De Leefplekmeter’ staat op het programma. Dit is een instrument waarmee u gestructureerd in gesprek kan gaan met bewoners en gebruikers over hun eigen omgeving. Aan de hand van veertien thema’s, waaronder bewegen, identiteit en schoon-heel-veilig, wordt aan allerlei aspecten van de fysieke en sociale leefomgeving een score gegeven. Wat lager scoort biedt aanknopingspunten tot verbeteringen. De Leefplekmeter geeft handen en voeten aan participatie. Het kan onderdeel zijn van een fysiek planningstraject en het betreft allerlei thema’s die raken aan gezondheid. Gemeente Terneuzen benutte de Leefplekmeter bij het participatietraject in de omgevingsvisie. Het vormde het vertrekpunt voor de visie.

Doelgroep

G40 gemeenten (themagroep Omgevingswet): duo’s ruimte/fysiek en sociaal/gezondheid en de betrokken GGD uit de G40-gemeenten.

Map for De Pionier, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht
Maarten hoorn internal thumb small 1530026973

Inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet leert u over drie strategieën voor het maken van de verbinding tussen gezondheid en ruimte en gaat u aan de slag met de nieuwe participatietool De Leefplekmeter. Laat u inspireren door koplopergemeenten Zwolle en Groningen en denk mee over hun cases uit de praktijk. Lees meer

10:30 Aftrap

Thema en doel van de dag

10:45 Uitkomsten Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte en drie strategieën voor het maken van de verbinding tussen gezondheid en ruimte

Door Annette Duivenvoorden, Platform31

11:15 Gezondheid in de Omgevingswet

Door Maarten Hoorn, Platform31

11:35 De Leefplekmeter (zelf aan de slag)

Door Annelies Acda, Pharos

12:30 Lunch en wandeling Ontwikkeling Merwedekanaalzone
13:45 Pitch casus gemeente Zwolle

Door Patries van de Broek en Yolande Slagman (gemeente Zwolle) en Marije van Hall, GGD IJsselland

14:00 Pitch casus gemeente Groningen

Door o.a. Marieke Zwaving (gemeente Groningen)

14:15 Verdieping in verschillende subgroepen op cases gemeenten
15:00 Plenair terugkoppelen en discussie
15:30 Afronden en napraten

Het maximum aantal deelnemers voor de inspiratiebijeenkomst is bereikt. Wilt u zich aanmelden voor de wachtlijst? Stuur dan een mailtje naar saskia.buitelaar@platform31.nl.