Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland

Afsluiting experiment Provinciale parels wonen en zorg

De zorgvraag verandert. Dat is geen nieuws meer. Maar de gevolgen daarvan voor het wonen wel. Hoe zorgen we ervoor dat we weten wat die gevolgen zijn? En hoe kunnen we die veranderende vraag een plek geven bij de ontwikkeling van nieuw woonbeleid en een goede afstemming tussen wonen en zorg? Met deze vragen startte de provincie Zuid-Holland samen met Platform31 en de experimentpartners Hoeksche Waard, Delft en Rotterdam een experiment met de Ontwikkeling Woonzorgwijzer. Een instrument ontwikkeld door Rigo in opdracht van het ministerie van BZK. In dit experiment onderzochten we of dit instrument helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Op 15 november delen we graag de resultaten daarvan met u. Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven!

Het experiment

Gemeenten willen bij het opstellen van hun woonvisie beter en duurzaam rekening houden met de veranderende zorgvraag. Daarbij past een integraal, gebiedsgericht plan waarin de zorgvragen en -behoeften van inwoners zijn meegenomen. De Woonzorgwijzer kan hierbij helpen. Dit instrument toont waar verschillende zorggroepen wonen en welke zelfredzaamheidsbeperkingen zij ervaren.

De provincie Zuid-Holland startte eind 2016 een experiment met de Woonzorgwijzer; de Provinciale Parels Wonen en Zorg. Met dit experiment wil de provincie bijdragen aan de ontwikkeling van instrumentarium waarmee lokale partijen beter inzicht krijgen in de vraag van zelfstandig wonende zorgdoelgroepen. Dit inzicht vertaalt zich uiteindelijk in betere beleidsprogrammering op het terrein van wonen. Dat geldt zowel voor de bouw van nieuwe woningen als voor het levensloopbestendig maken van de bestaande voorraad.

De experimentpartners Delft, Rotterdam en Hoeksche Waard voerden gedurende het experiment verschillende analyses uit. Er is gekeken naar waar de verschillende zorggroepen wonen en welke zelfredzaamheidsbeperkingen zij hebben. In Hoeksche Waard is daarnaast gekeken naar de relatie tussen bepaalde aandoeningen (de vraag) en het gebruik van voorzieningen (aanbod). Hieruit bleek dat er in sommige kernen sprake is van eenzelfde vraag, maar dat er minder gebruik wordt gemaakt van het bestaande aanbod. Vervolgens is onderzocht in hoeverre dit verschil is toe te schrijven aan een goede samenredzaamheid in de kernen of dat er sprake is van (ongewenste) onderbenutting. Onderstaande afbeelding laat een stap in de analyse zien. Klik hier voor een eerdere presentatie van de regio Hoeksche Waard over de samenwerking in de regio op het terrein van wonen en zorg en de analyses die gemaakt zijn met de Woonzorgwijzer. Benieuwd waar de analyse in Delft zich op richtte? Klik hier.

Woonzorgwijzer

Programma slotbijeenkomst

Tijdens de slotbijeenkomst delen we de resultaten van het experiment graag met gemeenten, corporaties en provincies. Bekende sprekers benaderen strategische vraagstukken rondom wonen en zorg vanuit verschillende verrassende perspectieven. En delen zij innovatieve voorbeelden. Ook kijken we nadrukkelijk naar de toekomst. Aandacht voor Wonen en Zorg houdt natuurlijk niet op na 15 november. Integendeel, het zal onze onverminderde aandacht en energie blijven vragen en nodig hebben, van alle betrokkenen!

Tijdens de bijeenkomst op 15 november krijgt u meer informatie over de Woonzorgwijzer en de wijze waarop geïnteresseerde gemeenten, corporaties en regio’s gebruik kunnen maken van de resultaten. Naar aanleiding van dit experiment is bovendien een applicatie gemaakt voor de drie experimentgebieden. Die is vanaf dan voor heel Zuid-Holland beschikbaar.

Workshops

We bieden u de keuze uit een aantal inspirerende workshops. Een uitgebreide omschrijving van de workshops vindt u hier.

Meer informatie

 • We bundelen alle informatie over de Woonzorgwijzer op een overzichtelijke pagina.
 • Informatie over het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg vindt u hier.
 • artikel Analyses met de Woonzorgwijzer
Map for Provinciehuis provincie Zuid-Holland
Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland

Afsluiting experiment Provinciale parels wonen en zorg

Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven! Op 15 november delen we graag de resultaten van het experiment met u. Lees meer

12:00 Inloop

met lunch, gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

12:45 Welkom

door Alex Veldhof, dagvoorzitter

Experimentprogramma & de Woonzorgwijzer: waar hebben we het over?

Wonen en zorg, hoe start het gesprek over wat er nodig is in onze gemeente?
door Netty van Triest (Platform31)

Lagerhuis debat
onder leiding van Marc de Hond.

 • met boeiende en uitdagende inbreng van o.a. Erik Dannenberg, Guus Schrijvers en Rijksbouwmeester Floris Alkemade
 • reflectie door Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Zuid-Holland, Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid namens D66, Karin Schrederhof, directeur Woonbron en de bestuurlijke vertegenwoordigers uit de experimentgebieden

Lancering provinciale app Woonzorgwijzer
door Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

15:00 Twee workshoprondes
 • De WoonZorgwijzer in de praktijk: de Hoeksche Waard. Door Johan van Iersel van stichting In Fact, en Martin van der Beek van Object Vision ism Hoeksche Waard
 • Ruimte voor informele netwerken? Hoe woningcorporatie Woonbron en de Zorgvrijstaat elkaar versterken in wijken en buurten en de bijdrage die de WoonZorgwijzer daaraan kan leveren. Door Aliën van der Haar van Woonbron, Dennis Lohuis van Zorgvrijstaat West en Johan van Iersel van stichting In Fact.
 • Wat bepaalt de bewegingspatronen in de stad en wat betekent dat voor zorgdoelgroepen? Door Peter de Bois, Architect, Urban Designer, Office4UrbanreSearch
 • Scheiden van wonen en zorg nader toegepast in het toekomstige (ouderen-)beleid en de rol van de Omgevingswet daarbij. Door Guus Schrijvers, ook bekend van het boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappucinomodel’
 • Buurtcirkel Hoeksche Waard – Hoe jong volwassenen na intensieve begeleidingsperiode weer zelfstandig wonen met een stevig netwerk. Door Jan Alblas en Ruud van der Kind van Pameijer
 • Beschermd thuis: Hoe kom je tot positieve contacten in de wijk? Door Mirjam Doorewaard van RIBW Fonteynenburg
 • Zitten we in de ‘ideale bocht’ van onze meer-partijen samenwerking? Ervaringen met een beproefde regie-aanpak die leidt tot het behalen van resultaten. Door Frans Grobbe
 • ParkEntree – Met vastgoed eenzaamheid tegengaan en de zorgvraag beperken! Door Tineke Groenewegen van Blauwhoed
 • Vivalib – Maak kennis met een woonconcept voor prettig wonen en ouder worden. Leef Lekker Lang Thuis! Door Rob Hagens van Vivalib.
 • Aan de slag vanuit de leefwereld van mensen: hoe kun je social design gebruiken en zo bijdragen aan de totstandkoming van de participatiesamenleving? Door Neele Kistemaker van Muzus
 • Samen aan de slag op een TouchTable met woonzorgvraagstukken. Leer werken met praktische toepassingen van de WoonZorgwijzer uitgebreid met lokale data van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.
 • Unieke 1-malige bijdrage Marc de Hond: Theatermaker en spreker, zie marcdehond.nl

  Een uitgebreide omschrijving van de workshops vindt u hier.
17:00 Borrel

met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door het formulier op deze pagina volledig in te vullen.