Informatiebijeenkomst BuurtSaam

Werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Op donderdag 30 maart 2023 (10.00 – 11.00 uur) organiseren wij een online informatiebijeenkomst over BuurtSaam waarin wij meer informatie over het traject geven en uw vragen kunnen beantwoorden.

De inrichting van de buurt bepaalt hoe mensen bewegen, elkaar ontmoeten, naar voorzieningen als de arts en supermarkt kunnen, activiteiten ondernemen en over een passende woonruimte beschikken. Het beïnvloedt ook in hoeverre inwoners naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Wilt u ook werken aan een gezonde, sociale en vellige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam.

Voor wie?

BuurtSaam is bedoeld voor gemeenten en lokale netwerken op buurtniveau die ruimtelijke strategieën ontwikkelen en uitvoeren voor leefbare, sociale en levensloopbestendige buurten.

Map for

Informatiebijeenkomst BuurtSaam

Werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Wilt u ook werken aan een gezonde, sociale en vellige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam. Lees meer