Samen werken aan de toekomst van de Haagse wijkaanpak

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen rijst de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat de bewoners van aandachtswijken ook de komende jaren mee kunnen in de ontwikkelingen van de stad?” De afgelopen drie jaar gaf de Haagse wijkaanpak een extra impuls aan deze wijken. De stem van de bewoner staat hierin centraal.
Wat houdt deze nieuwe manier van werken in? Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Hoe zorgen we ook de komende jaren voor blijvende betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke partners in wijken waar de problemen opgestapeld liggen? Hoe kan er binnen de gemeente en met de maatschappelijke partners beter worden samengewerkt? Wij nodigen u van harte uit om op woensdagmiddag 7 maart a.s. met ons van gedachten te wisselen over bovenstaande vraagstukken.

Wat kunt u verwachten?

Wethouder Rabin Baldewsingh opent het symposium. Vervolgens kunt u zich laten inspireren door de resultaten van de Haagse wijkaanpak en presentaties van een aantal landelijke experts. Keynotes worden verzorgd door Jeroen den Uyl (Partner bij Twynstra Gudde en auteur van ‘Powerswitch naar een vitale samenleving’), Matthijs Uyterlinde (Senior projectleider Wonen en Wijken bij Platform31) en Igno Pröpper (grondlegger van Opgaven gestuurd werken in Nederland). Daarna volgen deelsessies waarin we de link leggen met de Haagse wijkaanpak. Wat betekent opgaven gestuurd werken voor de beleidsambtenaar of voor de wijkprofessional en welke nieuwe samenwerkingsverbanden en ideeën kunnen we met elkaar vinden voor een inclusieve samenleving?
In een afsluitend zaaldebat worden bouwstenen opgehaald voor het beleid voor de Haagse aandachtswijken in de komende jaren.

Voor wie?

Bent u, politicus, beleidsmaker, wijkwerker of werkt u voor een maatschappelijke instelling? Dan is deze bijeenkomst voor u interessant.

Workshops

 • Opgavegericht werken in de wijkaanpak
  Met bijdragen van Igno Pröpper – Partners+Pröpper; Renzo Steijvers – Gemeente Den Haag
  Opgavegericht werken is niet meer weg te denken uit de publieke sector. Hoe geef je dit concreet gestalte? Hoe stellen we de problematiek en kansen in de wijk centraal? In het gesprek gaan we in op de processen die het voor de bewoner en partners in de wijk én voor de ambtenaar mogelijk maken om opgavegericht aan de slag te gaan door de verschillende beleidsdomeinen heen. Welke randvoorwaarden zijn er? Aan de hand van verschillende casussen worden knelpunten benoemd, waarna deelnemers oplossingen kunnen bieden in een creatieve brainstormsessie.
 • Samenwerken in de netwerksamenleving
  Met bijdragen van Kees Stob – Public Result; Nicoline Grötzebauch – Clubhuis de Mussen; Rob Kluiters – Gemeente Den Haag
  In de wijk ontstaan vernieuwende vormen van burgerkracht en sociaal eigenaarschap. Dit leidt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals en bewoners en gemeenschapsvorming. Denk aan vrijwilligers die zich in de buurt bezig houden met het begeleiden van kwetsbare bewoners naar professionele hulp. Welke knelpunten en kansen liggen er voor deze “community builders”? Is er ruimte voor maatwerk op wijkniveau? Wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid en van partnerorganisaties en welke randvoorwaarden zijn belangrijk om bewoners te betrekken en betrokken bewoners beter te faciliteren? De deelnemers brengen in beeld wat er nodig is om samenwerking en partnerschap te ontwikkelen, ook in de aandachtswijken.
 • Wijkprofessionals
  Met bijdragen van Peter Rensen – Movisie; Bastiaan de Jong – Gemeente den Haag; Jeroen Visser – Gemeente Den Haag
  De welzijnsorganisaties, maar ook het sociale wijkzorgteam, de politie, jeugdwerk en maatschappelijk werk werken samen aan de sociale opgaven in de wijk. In de aandachtswijken laten verschillende initiatieven zien dat bewoners sneller en beter worden geholpen wanneer wijkprofessionals samenwerken met bewonersnetwerken en vrijwilligers uit de wijk. Tijdens dit rondetafelgesprek brengen we in beeld wat wijkprofessionals en andere partners in de wijk nodig hebben, om nóg efficiënter samen te werken met bewoners in de wijk. Om de kansen en knelpunten in de samenwerking inzichtelijk te maken, bespreken we een aantal initiatieven van de wijkaanpak als casus.
 • Nieuwe vormen van financiering, dichtbij de wijk
  Met bijdragen van Hamit Karakus – Platform31; David Michiels – Gemeente Antwerpen; Thijs van Mierlo – LSA; Coskun Yilmaz – Gemeente Den Haag
  Welke mogelijkheden bestaan er om bewoners ook over wijkbudgetten meer zeggenschap te geven? Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland gaan we met de deelnemers in gesprek over concrete manieren om ook financieel ruimte te bieden aan bewoners die graag initiatieven willen ontplooien in hun wijk.
 • Nieuwe eisen aan de ambtenaar
  Met bijdragen van Jeroen den Uyl – TwynstraGudde; Shakira van Steenis – Bureau Graswortel; Joos Meppelink – Gemeente Den Haag
  Is er behoefte aan een “streetwise” ambtenaar? Welke invloed heeft de intensieve samenwerking met bewoners op de vaardigheden en competenties die nodig zijn om de ambtenaar nieuwe stijl in staat te stellen goed samen te werken met bewoners en partners in de wijk? Welke organisatiecultuur, werkethiek en filosofie is nodig om de ‘streetwise’ ambtenaar in staat te stellen om opgave gestuurd te werken?
Map for Bazaar of Ideas: Hoefkade 9, 2526 BN Den Haag
Foto nieuw internal thumb small 1517251730

Samen werken aan de toekomst van de Haagse wijkaanpak

De afgelopen drie jaar gaf de Haagse wijkaanpak een impuls aan aandachtswijken. Hoe zorgen we ervoor dat de bewoners van deze wijken ook de komende jaren mee kunnen in de ontwikkelingen van de stad? Lees meer

12:30 Inloop met koffie en thee
13:00 Opening door dagvoorzitter Tom Vaessen

Introductie door wethouder Rabin Baldewsingh

13:10 Presentatie Jeannine Molier & Tina Ehrami over de Haagse wijkaanpak
13:30 Keynote Matthijs Uyterlinde (Platform31)

Werken aan vitale wijken: kansen, knelpunten en uitdagingen

13:55 Keynote Jeroen den Uyl (Twynstra Gudde)

Burgers écht verantwoordelijk houden

14:20 Keynote Igno Pröpper (Partners+Pröpper)

Samenwerken in wijken: motor voor opgaven gestuurd werken

14:45 Pauze
15:00 In gesprek met lokale initiatiefnemers en experts over verschillende thema’s
 • Nieuwe eisen aan de ambtenaar

  (met bijdragen van Jeroen den Uyl – TwynstraGudde; Shakira van Steenis – Bureau Graswortel; Joos Meppelink – Gemeente Den Haag)

 • Nieuwe vormen van financiering, dichtbij de wijk

  (met bijdragen van Hamit Karakus – Platform31; David Michiels – Gemeente Antwerpen; Thijs van Mierlo – LSA; Coskun Yilmaz – Gemeente Den Haag)

 • Wijkprofessionals

  (met bijdragen van Peter Rensen – Movisie; Bastiaan de Jong – Gemeente den Haag; Jeroen Visser – Gemeente Den Haag)

 • Samenwerken in de netwerksamenleving

  (met bijdragen van Kees Stob - Public Result; Nicoline Grötzebauch - Clubhuis de Mussen; Rob Kluiters - Gemeente Den Haag)

 • Opgavegericht werken in de wijkaanpak (VOL)

  (met bijdragen van Igno Pröpper – Partners+Pröpper; Renzo Steijvers - Gemeente Den Haag)

16:00 Panelgesprek

In gesprek over de belangrijkste bevindingen uit de rondetafelgesprekken

16:25 Afsluiting door dagvoorzitter Tom Vaessen

Bouwstenen voor vervolg

16:30 Borrel

Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Registreren via de website is helaas niet meer mogelijk. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst, door te mailen naar Pieter Ros via pieter.ros@platform31.nl.