Hoe woningdelen en woningsplitsen te organiseren?

Leerkring (CoP) voor woningcorporaties

Woningdelen en woningsplitsen is voor woningcorporaties een kansrijke oplossing om het woningtekort op korte én langere termijn terug te dringen. In deze Community of Practice gaan we in vier tot vijf sessies met ‘koplopers’ en ‘early adopters’ aan de slag; corporaties die al bezig zijn met woningdelen en woningsplitsen, of er serieus over nadenken.

Woningdelen en woningsplitsen biedt jonge starters een kans op woonruimte in overspannen woningmarkten. Op locaties die ze als alleenstaande niet kunnen betalen. Woningdelen is ook een prima concept om voor bepaalde aandachtsgroepen snel extra woningen te creëren. Dat geldt ook voor het splitsen van ruime gezinswoningen in twee of meer kleinere woningen, waarbij splitsing op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Dat zorgt tevens voor meer differentiatie in aanbod en huurprijs, en voor meer betaalbare woningen. Met woningdeling en woningsplitsen besparen we bovendien én op huurtoeslag, én op woonlasten, én op ruimtebeslag, én op CO₂-uitstoot én op de investeringscapaciteit van woningcorporaties.

Opzet leerkring

We vormen een lerend netwerk, delen opgedane kennis en ervaringen én werken met elkaar aan praktische vragen en (openstaande) knelpunten rondom woningdeling en woningsplitsing.

  • Hoe organiseren we dat optimaal?
  • Welke vormen van delen en splitsen zijn mogelijk, en wat zijn daarmee ervaringen?
  • Hoe organiseren we de toewijzing en coöptatie?
  • Hoe krijgen we de businesscase woningsplitsing rendabel?
  • Hoe vergroten we het draagvlak bij omwonenden voor woningen delen en splitsen?
  • Hoe schalen we het concept op zodat het een beter toepasbaar woonproduct of woondienst wordt?
  • Is inwonen op basis van een onderhuurcontract misschien een kansrijke oplossing daarvoor?
  • En hoe organiseren we dat dan?
  • Welke doelgroepen lenen zich goed en minder goed voor woningdelen? Wat kunnen we leren van studentenhuisvesters en marktpartijen én zijn er particuliere initiatieven die als concept in te passen zijn?

Het definitieve programma geven we samen met de deelnemers verder vorm. Als nodig, schakelen we externe deskundigen in. Het doel van de CoP is dat de deelnemers na afloop gerichter en effectiever (verder) aan de gang kunnen met woningen delen en splitsen.

Startbijeenkomst donderdag 24 november van 10:00 – 12:00 uur

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 november van 10:00 – 12:00 uur bij Platform31 in Den Haag. We proeven elkaars ervaringen en gaan aan de slag met vraagstukken en knelpunten. We sturen vooraf een intakeformulier toe, zodat we alvast een beeld hebben waar alle deelnemers staan, welke knelpunten zij zien en welke ontwikkelbehoeften er zijn.

Map for Platform31, Den Haag

Hoe woningdelen en woningsplitsen te organiseren?

Leerkring (CoP) voor woningcorporaties

Woningdelen en woningsplitsen is voor woningcorporaties een kansrijke oplossing om het woningtekort op korte én langere termijn terug te dringen. In deze Community of Practice gaan we met ‘koplopers’ en ‘early adopters’ aan de slag; corporaties die al bezig zijn met woningdelen en woningsplitsen, of er serieus over nadenken. Lees meer

De inschrijving voor deze leerkring is inmiddels gesloten.