Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

beschermd thuis | zelfstandig wonen

Inwoners met zorg- en begeleidingsvragen willen graag zelfstandig in de wijk wonen. Dit gaat niet vanzelf, er is een íntegrale aanpak nodig om te zorgen dat iemand zich goed kan redden met zijn eigen capaciteiten, met het eigen netwerk en in nabijheid van hulp. Om zelfstandig wonen tot een succes te maken moeten gemeenten, corporaties en zorgorganisaties op het niveau van de cliënt en de leefomgeving het benodigde aanbod regelen en afstemmen. De samenwerking hiervoor kost vaak vele hoofdbrekens, simpel is het niet.

Leerkring: Meerpartijensamenwerking wonen en zorg

Om u handvatten te bieden bij het samenwerken en afstemmen tussen meerdere partijen hebben het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 een nieuwe leerkring ontwikkeld: Meerpartijensamenwerking wonen en zorg. Deze is gebaseerd op de nieuwste theorievorming van samenwerken met meerdere partijen in combinatie met de opgave van beschermd thuis.

In de leerkring voor professionals van gemeenten, corporaties en zorgaanbieders leren de deelnemers de nieuwe inzichten uit theorie en praktijk van een meerpartijensamenwerking en gaan daarmee aan de slag. In de zogeheten praktijklabs bieden wij een coaching on the job-traject aan voor een regionaal of lokaal samenwerkingsverband.

De leerkring en de praktijklabs richten zich in eerste instantie op samenwerkingsvraagstukken die voortkomen uit de uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De samenwerkingsvraagstukken die worden besproken zijn echter eveneens van toepassing op het bredere terrein van wonen, welzijn en zorg.

Leerkring

De leerkring biedt kennis over meerpartijensamenwerking. Deelnemers passen deze kennis tijdens de leerkring toe op de eigen situatie door middel van spel, opdrachten en simulatie. De leerkring is een neutrale oefenruimte bedoeld voor professionals als programmaleiders, regisseurs of andere samenwerkers uit het fysieke en sociale domein van G40 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Het is mogelijk met de eigen samenwerkingspartner(s) deel te nemen, maar dat is niet noodzakelijk.

Praktijklabs

De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. De praktijklabs bieden een frisse start of vervolg voor de intensieve samenwerking die nodig is voor een samenhangende aanpak rond uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De praktijklabs zijn bedoeld voor de deelnemers aan de ‘beleidspraktijk’ of ‘uitvoeringspraktijk’ van regionale samenwerking uit de domeinen: Wonen, Welzijn en Zorg. Deelname van alle drie deze samenwerkingspartners is noodzakelijk om aan een praktijklab te kunnen deelnemen.

Map for n.t.b.
Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

beschermd thuis | zelfstandig wonen

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer

U kunt zich aanmelden door het intakeformulier (.doc) in te vullen en retour te sturen naar: