Hoe kunnen corporaties het voortouw nemen bij de verduurzaming van gespikkeld bezit?

Woningcorporaties hebben de laatste jaren delen van hun woningvoorraad verkocht, waardoor zogenaamd ‘gespikkeld bezit’ is ontstaan. Flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn deels in handen van de woningcorporaties en deels aangekocht door particulieren. Dit vormt een dilemma wanneer corporaties hun bezit willen verduurzamen, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Hoe gaat u dan om met de tussenliggende particuliere woningen? Hoe krijgt u hen mee met uw plannen? Platform31 organiseert twee workshops waarin deze vragen centraal staan.

Wat kunt u verwachten?

Het Klimaatakkoord raakt vrijwel alle huiseigenaren, maar motieven, belangen, middelen en denkwijzen verschillen. Hoe neemt u hen mee in de energietransitie? In twee met elkaar samenhangende workshops diept u met behulp van experts de mogelijkheden uit. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. We verkennen onder meer de financiële opties voor huiseigenaren met weinig financieel vermogen (zoals goedkope leningen, gebouwgebonden financiering, of grondoverdracht). Wat bestaat er al? En wat is er (nog) niet waarvan het goed zou zijn dat het er komt?

Workshops

Workshop 1

Projectmanager duurzaamheid Denice Kooymans en programmamanager duurzaamheid Renske Zwart van woningcorporatie De Alliantie zijn betrokken bij de verduurzaming van gespikkeld bezit. Tijdens de eerste workshop delen zij hun ervaringen en bevindingen. Sectorspecialist Woningcorporaties René Goorden van de BNG bank biedt inzicht in financieringsmogelijkheden.

Workshop 2

De tweede interactieve workshop staat in het teken van uw eigen praktijk. Er is volop ruimte om uw eigen dilemma, vraag, aanpak of beleidsoverweging te bespreken met experts en vakgenoten.

Wat vragen we van u?

  • U volgt beide workshops.
  • U brengt voor de tweede bijeenkomst uw eigen casus in, beschreven op één A4.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de workshops? Stuur dan een mail naar:

Anne  Kunst

Anne Kunst

Junior projectleider

06 13 46 74 08

Map for Utrecht
20190725 135356 internal thumb small 1572368992

Hoe kunnen corporaties het voortouw nemen bij de verduurzaming van gespikkeld bezit?

Woningcorporaties hebben de laatste jaren delen van hun woningvoorraad verkocht, waardoor zogenaamd ‘gespikkeld bezit’ is ontstaan. Flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn deels in handen van de woningcorporaties en deels aangekocht door particulieren. Dit vormt een dilemma wanneer corporaties hun bezit willen verduurzamen. Hoe gaat u dan om met de tussenliggende particuliere woningen? Lees meer

Wilt u deelnemen aan de workshops? Stuur dan een mail naar:

Anne  Kunst

Anne Kunst

Junior projectleider

06 13 46 74 08