Het omgevingsplan: procedures en processen

Volgt u de studiemiddag liever digitaal? Dat kan! We organiseren deze studiemiddag (ochtend) twee keer: één keer fysiek en één keer digitaal. De basis van de inhoud is hetzelfde.

Soort Online Studiemiddag leergang Op dezelfde leest
Datum Vrijdag 24 juni 2022 (zet in uw agenda)
Tijd 10:00 uur – 11:15 uur
Locatie Online
Prijs 335 euro, exclusief 21% btw. Dit is inclusief ontvangst van een studiegids (t.w.v. 199 euro, exclusief 21% btw). Abonnementhouders kunnen gratis met drie personen deelnemen aan deze studieochtend en/of de fysieke studiemiddag.

Met het omgevingsplan krijgen gemeenten een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Naast grote inhoudelijke en digitale veranderingen, worden ook de procedures herijkt. Daarnaast veranderen processen in de voorbereiding tot het wijzigen van het omgevingsplan. Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest, verdiept u uw kennis over de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan.

Wat gaan we doen?

Met de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Op het moment dat bijvoorbeeld sprake is van een nieuw initiatief of een beleidswijziging, zal een gemeente het omgevingsplan wijzigen. Dit wijzigingsbesluit kwam aan bod in het vorige supplement. Naast de inhoudelijke wijzigingen, betekent dit ook een verandering in de procedures en processen.

De wettelijke voorbereidings- en beroepsprocedure lijkt in veel opzichten op de procedure zoals die nu nog geldt voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Maar niet alles is hetzelfde. Bij het wijzigen van een omgevingsplan dient ook met ketenpartners overlegd te worden. De Omgevingswet stimuleert meer participatie, dus er is meer aandacht nodig voor participatie met bewoners en andere belanghebbenden. Hiervoor zijn instructieregels vastgesteld.

Er gelden nieuwe verplichtingen en mogelijkheden die procedures en processen kunnen beïnvloeden, zoals actualisering, monitoring en delegatie. De Omgevingswet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de projectprocedure te volgen. Ook de inhoud van het omgevingsplan en achterliggende doelstellingen hebben gevolgen voor het proces om tot een wijzigingsbesluit te komen. Dit betekent dat met andere werkwijzen rekening gehouden moet worden.

Tijdens de studiemiddag brengen we u op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en leert u hoe gemeenten en andere betrokken partijen zich hierop kunnen voorbereiden. Uiteraard schrijven in de aanloop naar de studiemiddag een supplement over hetzelfde onderwerp. Deze krijgt u ongeveer een week van te voren toegestuurd.

Fysieke studiemiddag of digitale studieochtend

Wij organiseren deze studiemiddag (ochtend) twee keer: één keer fysiek op maandagmiddag 20 juni (13:30-16:30 uur) in Utrecht en één keer digitaal op vrijdagochtend 24 juni (10:00 – 11:15 uur). De basis van de inhoud is hetzelfde.

Het verschil

Tijdens de fysieke studiemiddag in Utrecht gaan we verder de diepte in en bieden we meer gelegenheid tot het stellen van vragen dan tijdens de digitale studieochtend. Ook gaan we tijdens de fysieke studiemiddag met elkaar in gesprek om de theorie toepasbaar te maken voor de praktijk. Tijdens de digitale studieochtend lichten we de inhoud van het supplement toe in een heldere presentatie. We bieden daarbij de mogelijkheid om enkele verduidelijkende vragen te stellen.

Waarom?

Door de bijeenkomsten op twee verschillende manieren te organiseren, proberen we iedereen een passend aanbod te geven. Op basis van een eerdere peiling, merkten we dat veel mensen de digitale variant aantrekkelijk vinden: geen reistijd en snel overzicht. De mogelijkheid voor meer diepgang en gesprek gaf een aantal abonnementhouders ook aan als belangrijke reden om wel fysiek bij elkaar te komen. We bieden dit daarom aan als experiment. Op basis van ervaringen (en de ontwikkeling van het coronavirus met daarbij behorende maatregelen), bepalen we de vorm voor de komende studiebijeenkomsten.

U kunt zich opgeven voor de fysieke studiemiddag of de digitale studieochtend. Per abonnementhouder kunnen in totaal drie deelnemers zich kosteloos aanmelden. Dat kan alle drie fysiek, maar bijvoorbeeld ook één deelnemer fysiek en twee digitaal. Losse afname van de studiemiddag is ook mogelijk.

Map for

Het omgevingsplan: procedures en processen

Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest, verdiept u uw kennis over de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan. Lees meer

Let op: Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.