Het IBA-instrumentarium als aanjager voor regionale ontwikkeling

Het concept IBA (Internationale Bau Ausstellung) ontstond meer dan 100 jaar geleden in Duitsland. Wat begon als een tentoonstelling voor de moderne bouw ontwikkelde zich tot een succesvolle formule die in een regio of stad een krachtige impuls geeft aan economie, ruimte én samenleving. Tijdens dit symposium en de aansluitende talkshow gaan we in op de ‘lessons learned’ en de toekomst van de regio. Bent u erbij?

Stadregio Parkstad

Stadsregio Parkstad is de eerste regio in Nederland die het IBA-instrument toepast. Acht jaar lang werden vernieuwende ideeën uit de regio opgehaald en vertaald naar concrete projecten die de regio aantrekkelijk maken om te wonen, werken en recreëren. Een IBA wordt altijd afgesloten met een expojaar, waarin projecten en thema’s op diverse manieren worden gepresenteerd. Van congressen tot festivals, van workshops tot exposities. Van de zomer van 2021 tot en met de zomer van 2022 presenteert IBA Parkstad de projecten als voorbeeld van regionale ontwerpkracht, creativiteit en collectieve energie die nodig zijn om stappen te maken. Ook wordt intensief gediscussieerd over de toekomst van de regio.

Naast Parkstad zien vele vergelijkbare regio’s in Nederland zich geconfronteerd met een veelheid aan transities en opgaven. Vele daarvan hebben ruimtelijke, economische, sociale en ecologische consequenties. Stuk voor stuk thema’s die in ruime mate voorkomen in het DNA van meer dan 100 jaar geschiedenis van IBA’s en die tegelijkertijd binnen de Nederlandse context een sterke verbondenheid hebben met het overheidshandelen. Denk aan de NOVI en het op meerdere schaalniveaus formuleren van een ruimtelijke vertaling, het maken van woningbouwafspraken binnen regio en provincie, de inzet vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Wat gaan we doen?

Het symposium en de aansluitende talkshow gaan in op de ‘lessons learned’ en de toekomst van de regio. Aan tafel buigen onze gasten zich over de vragen hoe het procesinstrument IBA ondersteunend kan zijn aan het definiëren van agenda’s, het verbreden van participatie en het ontwikkelen van ontwerp- en uitvoeringskracht:

  • Kan een IBA helpen kansen te identificeren, het regionale DNA scherper te definiëren en vertalen naar hoe bewoners, bedrijven en overheden aanstaande veranderingen naar hun fysieke leefomgeving willen vertalen?
  • Kan een IBA daarmee voor regio’s een instrument zijn dat ondersteunend is aan het meer integraal oppakken van verschillende opgaven in hetzelfde gebied?

Programma

15.30-16.00      Inloop, koffie
16.00-16.05      Start & welkomstwoord
door burgemeester Roel Wever, voorzitter van de AvA en Stadsregio
16.10-16.25      Vie Innovatie Hub
door Raph Stijns (o.v.b.)
16.30-16.45      Auteurstoelichting door Maurice Hermans
16.50-17.00      Uitreiking boek Patchwork IBA Parkstad
door nai010 uitgevers aan Roel Wever
17.05-17.20      Future Deal Parkstad: lessons learned IBA Parkstad en Regio Deal
door Mathea Severeijns & Peter Bertholet
17.25-17.35      Intermezzo door Raymond Clement (o.v.b.)
17.40-17.55      Next Level: Parkstad
door Reimar Molitor (o.v.b.)
18.00-18.25      Podiumdiscussie (delegatie van) burgemeesters van Parkstad
18.30-19.30      Hartige Hap
19.30-20.30        Talkshow met twee tafelgesprekken over het IBA-instrumentarium als aanjager voor regionale ontwikkeling
o.l.v. Maarten Hoorn, Platform31
20.45               Einde
21.00               Voorstelling Odyssee van Theatergezelschap Gajes (optioneel)

Voor wie?

Zowel het symposium als de talkshow is bedoeld voor de IBA-family, hieronder wordt verstaan: projectleiders, (oud-)AvA-leden, ambtenaren, (oud-)teamleden, woningcorporaties, overheden (lokaal, provinciaal), ondernemers, raads- en statenleden.

Stadmaakweek Heerlen

Het programma maakt onderdeel uit van de Stadmaakweek in Heerlen, die onder de vlag van het internationale theaterfestival Cultura Nova wordt georganiseerd. Aansluitend kunt u in centrum Kerkrade kosteloos genieten van de voorstelling Odyssee van Theatergezelschap Gajes. Voor meer informatie over dit muzikale openluchtspektakel, zie de website van het theatergezelschap.

Map for

Het IBA-instrumentarium als aanjager voor regionale ontwikkeling

Het concept IBA (Internationale Bauausstellung) ontstond meer dan 100 jaar geleden in Duitsland. Wat begon als een tentoonstelling voor de moderne bouw ontwikkelde zich tot een succesvolle formule die in een regio of stad een krachtige impuls geeft aan economie, ruimte én samenleving. Tijdens dit symposium en de aansluitende talkshow gaan we in op de ‘lessons learned’ en de toekomst van de regio. Bent u erbij? Lees meer

Aanmelden kan via deze link.