Hartige Hap: Adaptief programmeren

Platform31 wil samen met onder andere provincies en gemeenten verkennen welke mogelijkheden er zijn om adaptief programmeren mogelijk te maken. Dat begint bij een inventarisatie van het probleem. Een geschikte manier om dat beeld helder in beeld te krijgen is om tijdens een Hartige Hap met ervaringsdeskundigen op zoek te gaan naar de knelpunten.

De huidige manier van het maken van woningbouwafspraken is te inflexibel. De woningbouwprogrammering staat vaak al voor een aantal jaar vast. In de huidige tijd van verdichten, wijkvernieuwing en transformatie is er veel onzekerheid of projecten al dan niet doorgaan en in welke vorm. Projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten kunnen in de huidige situatie niet flexibel inspelen op de woningbouwbehoefte: in de loop van een project kunnen inzichten wijzigen. Met de huidige systematiek van woningbouwafspraken en woningcontingenten lijken we vast te willen houden aan een schijnzekerheid die niet meer past bij deze tijd, waarin we ook diverse maatschappelijke opgaven hebben. Er is behoefte aan verandering in de manier van programmeren waardoor wel ingespeeld kan worden op de veranderende woningbehoefte en veranderende inzichten.

Voor wie?

De bijeenkomst richt zich op provincies en gemeenten. Deelname is op uitnodiging. Bent u niet uitgenodigd, maar wilt u toch graag deelnemen? Neem dan contact op met vera.beuzenberg@platform31.nl, er is ruimte voor enkele wildcards.

Vervolg

Afhankelijk van de uitkomst van de Hartige Hap geeft Platform31 het vervolgproject nader vorm. Gedacht wordt aan het opzetten van een leerkring om kennisuitwisseling en -ontwikkeling teweeg te brengen. In die leerkringen gaan we met de betrokkenen op zoek naar mogelijkheden om adaptief programmeren in de woningbouw mogelijk te maken.

Map for Platform31: kantoor Stichthage, Koningin Julianaplein 10 (zevende verdieping ingang hal Centraal Station) Den Haag
Bouwkraan internal thumb small 1551180772

Hartige Hap: Adaptief programmeren

Platform31 wil samen met onder andere provincies en gemeenten verkennen welke mogelijkheden er zijn om adaptief programmeren mogelijk te maken. Lees meer

Deelname is op uitnodiging. Bent u niet uitgenodigd, maar wilt u toch graag deelnemen? Neem dan contact op met: