Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Op 20 maart bieden Platform31 en stichting In Fact namens de provincie Zuid-Holland een instructiebijeenkomst aan over het gebruik van de WoonZorgwijzer. De WoonZorgwijzer is een instrument dat geografisch in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen zij hebben. Dit inzicht levert gemeenten en haar samenwerkende partijen een cijfermatige onderlegger voor gebiedsgericht beleid.

Wilt u meer weten over de WoonZorgwijzer?

Tijdens de bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van geïnteresseerde Zuid-Hollandse partijen (gemeente, corporaties en zorginstellingen) door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Het programma bestaat uit een technische instructie en een inhoudelijke instructie.

Het programma is als volgt:

  • Welkom en aanleiding bijeenkomst
  • Opbouw WoonZorgwijzer
  • Aandachtspunten bij gebruik
  • Aanpak van tweetal analyses met de WoonZorgwijzer.

Tijdens de bijeenkomst is er volop ruimte om vragen te stellen en maken we gebruik van de analyses die gedurende het experiment Provinciale Parels Wonen en Zorg zijn uitgevoerd.

Om de bijeenkomst interactief te kunnen houden, is er plaats voor maximaal 20 deelnemers. Mocht het maximum zijn bereikt en u heeft interesse in deze bijeenkomst, stuur dan een bericht naar Susan van Klaveren (susan.vanklaveren@platform31.nl). Bij voldoende animo wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie over de WoonZorgwijzer

Map for Provinciehuis provincie Zuid-Holland
Dsc 4372 internal thumb small 1490885081

Haal meer uit de WoonZorgwijzer!

Tijdens deze bijeenkomst leiden Platform31 en stichting In Fact applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers van Zuid-Hollandse gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de ‘basics’ van het instrument, zodat zij de informatie die in het instrument besloten ligt, goed kunnen vinden en interpreteren. Lees meer

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar mevrouw Coomans (provincie Zuid-Holland) via jc.coomans@pzh.nl o.v.v. naam, organisatie en titel van de bijeenkomst.