Guiding Principles Metro Mix

Over functiemenging in transformatiegebieden

Hoe kunnen we verschillende vormen van wonen en werken mengen in transformatiegebieden? Rijksadviseur Daan Zandbelt vertelt in een online lezing op 25 mei over het advies ‘Guiding Principles voor een metropolitane mix’. Het transformeren van binnenstedelijke gebieden tot gemengde milieus kent veel uitdagingen en hindernissen. Daartegenover staat dat de ruimtelijke kwaliteitswinst en de economische voordelen in potentie zeer hoog zijn. Wilt u hier meer over weten? Meld u dan aan en ontdek de kansen en mogelijkheden van functiemenging in transformatiegebieden.

Guiding Principles

Nederlandse regio’s missen agglomeratiekracht ten opzichte van internationale concurrenten. Het College van Rijksadviseurs biedt in het advies Metro Mix handvatten hoe we in onze economische kerngebieden wonen en werken in hoge dichtheden zo kunnen combineren, dat het er prettig leven is en dat we onze internationale concurrentiekracht vergroten.

Het College van Rijksadviseurs komt in het advies tot een aantal praktische Guiding Principles voor overheden en ontwikkelaars om hoogstedelijke, gemengde milieus te creëren die de potentie hebben om bij te dragen aan een structurele versterking van de economie van onze grootstedelijke regio’s. De principes geven inhoud en richting aan de belangrijkste onderwerpen van mengen. Ze staan niet los van elkaar, maar grijpen in elkaar en beïnvloeden elkaar. Samen vormen de principes een gids voor complexe ontwikkeling.

Hoewel het advies zich richt op het stedelijke mengen in de vijf REOS transformatielocaties, zijn de principes ook goed toepasbaar op het mengen in de minder hoogstedelijke gebieden. Want ook daar is een fikse binnenstedelijke woningbouwopgave en kan het stedelijke mengen inhoud geven aan anders wonen en anders werken, aan ruimte voor gezondheid en leisure, ook in de aangrenzende (kwetsbare) wijken.

Wat gaan we doen?

Rijksadviseur Daan Zandbelt vertelt in een online lezing over de principes van de metromix en de toepasbaarheid bij stedelijke transformatiegebieden. Vervolgens bieden wij u de gelegenheid om in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden die de principes van de metromix bieden voor functiemenging in transformatiegebieden.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Meer lezen?

Wilt u het advies Guiding Principles voor een metropolitane mix alvast lezen? Dat kan hier.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van het programma Stedelijke Transformatie, of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for
Foto maarten hoorn internal thumb small 1589368821

Guiding Principles Metro Mix

Over functiemenging in transformatiegebieden

Hoe kunnen we verschillende vormen van wonen en werken mengen in transformatiegebieden? Rijksadviseur Daan Zandbelt vertelt in een online lezing op 25 mei over het advies 'Guiding Principles voor een metropolitane mix'. Lees meer

Wilt u de online lezing volgen? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie.