Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Groen draagt op verschillende manieren bij aan maatschappelijke doelen. Waterberging, hittestress, biodiversiteit, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatie zijn hiervan voorbeelden. Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen staan deze doelstellingen wel eens onder druk in de zoektocht naar een optimale inrichting van een gebied. Daar komt bij dat niet al het groen ook een daadwerkelijke functie heeft om de maatschappelijke doelen te behalen. Tijdens een online themasessie op 23 mei verkent u de kansen van groen en ontdekt u hoe u deze kansen kunt verzilveren.

Programma

Steven Kamerling (NL Greenlabel) geeft een overzicht van de baten van groen. Hij vertelt hoe je groen kunt inzetten om tot meervoudige waardecreatie te komen. Hij legt uit waar je op moet letten, met aandacht voor de onderlinge samenhang van verschillende doelen. Kamerling baseert zich daarbij op het duurzaamheidskader van de methodieken van NL Greenlabel. Hij bespreekt hoe je in ontwerp, realisatie en beheer rekening kunt houden met groen.

Martijn van Gelderen (BPD) legde een aantal projecten waaraan BPD werkt langs de groene meetlat. Op 23 mei vertelt hij vanuit die ervaring wat goed werkt en wat minder goed werkt. Hij laat zien hoe groene ambities in het proces van een gebiedsontwikkeling overeind kunnen blijven.

Anne Luijten (gemeente Arnhem) zoomt vervolgens in op het Arnhemse Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. Ze licht toe hoe dit tot stand kwam en hoe de verankering in het bestemmingsplan is opgenomen. Daarbij legt ze de link met de Arnhemse klimaatadaptatiestrategie. In deze strategie legt de gemeente Arnhem de verbinding met andere opgaven die spelen rondom groen.

Daarna bespreken we met elkaar hoe we ambities kunnen formuleren die passen bij de plek. Hoe zorgen we ervoor dat deze ambities ook overeind blijven in het proces? Wat zijn de juiste ambities? Welke rol heeft de gemeente hierin? En welke rol pakt een ontwikkelende partij? Hoe zorgen we voor het juiste ontwerp en de bijbehorende financiering? En hoe borgen we het beheer van het groen? Praat mee en kom naar de online themasessie op 23 mei.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het programma Stedelijke Transformatie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Groen draagt op verschillende manieren bij aan maatschappelijke doelen. Tijdens een online themasessie op 23 mei verkent u de kansen van groen en ontdekt u hoe u deze kansen kunt verzilveren. Lees meer

Wilt u deelnemen aan deze online themasessie? Meld u dan aan op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.