Governance en financiering van warmtenetten van de toekomst

Bestaande wijken moeten verduurzamen om ervoor te zorgen dat ze in 2050 aardgasvrij zijn. Met name in wijken met dichte bebouwing, worden warmtenetten vaak als kostenefficiënte oplossing genoemd. Warmtenetten dragen bij aan het benutten van lokale energiebronnen en het voorkomen van elektrificatie van de warmtevraag. De verantwoordelijkheid voor de verschillende warmteopties is momenteel versnipperd: de netbeheerder voor gas- en elektriciteitsnetten en de gemeente of markt voor warmtenetten. De energietransitie zorgt daarbij voor een verandering van de opgave en schaalgrootte. Dat vraagt om bezinning over de governance en financiering van warmtenetten.

Wat gaan we doen?

Op 21 mei maakt u kennis met de kenmerken van warmte en mogelijke governance-modellen voor de warmtetransitie. Daarbij kijken we vooruit naar het Warmtenet 2.0. In welke mate is er sprake van marktwerking? Hoe worden publieke belangen geborgd? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende publiek/private modellen? Waar liggen kansen en waar de risico’s? Welke regierol past bij welke optie? Het Stedennetwerk G40 nodigt u en uw collega’s van harte uit om deel te nemen, kennis op te doen en uw ervaring in te brengen.

Annelies Huygen (TNO; Universiteit Amsterdam), Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht) en Aad Correljé (Universiteit Delft) trappen de bijeenkomst af door hun visie te geven op het publieke belang dat nu en in de toekomst geborgd moet worden, op welke manier dat georganiseerd moet worden en wat dat betekent voor de positie van gemeenten.

Vervolgens gaan we graag met u in gesprek. In welke mate is er effectieve marktwerking (aan de vraagzijde, aan de aanbodzijde en bij de prijsvorming)? Op welke manieren kunnen deze publieke belangen geborgd worden en welke afwegingen kunnen daarbij gemaakt worden?

Voor wie?

Ambtenaren van overheden (Rijk, provincie, regio, gemeenten) die bezig zijn met strategie, duurzaamheid, financiën, juridische zaken.

Map for Zaalverhuur 7 | Bollenhofsestraat 138A, Utrecht
Warmtenet internal thumb small 1525440060

Governance en financiering van warmtenetten van de toekomst

Bestaande wijken moeten verduurzamen om ervoor te zorgen dat ze in 2050 aardgasvrij zijn. Met name in wijken met dichte bebouwing, worden warmtenetten vaak als kostenefficiënte oplossing genoemd. Op 21 mei verdiept u uw kennis over mogelijke governance-modellen voor de warmtetransitie en kijken we vooruit naar het warmtenet 2.0. Lees meer

Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Sabina Gietema: