Gezondheid in de omgevingsvisie

In de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking gaat, wordt gezondheid expliciet benoemd. Dat biedt een kans voor gemeenten om gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen in hun omgevingsvisie en plannen. Er is extra aandacht nodig voor gebieden die minder scoren qua leefomgeving. Vooral in de wijken voor inwoners in een kwetsbare positie is nog veel te winnen in termen van gezondheid. Maar hoe doe je dat?

We praten erover op 12 november in ons webinar Gezondheid in de omgevingsvisie. We kijken met twee koplopergemeenten naar hun aanpak en gaan we met experts in op hoe je dit kunt vertalen naar jouw lokale context.

Vijf aandachtspunten voor een gezonde visie

De basis voor het webinar is de publicatie Gezondheid in de omgevingsvisie. GezondIn voerde een quickscan uit onder vijftien recente gemeentelijke omgevingsvisies. We haalden lessen op bij vijf gemeenten, die het thema gezondheid op verschillende manieren in hun visie hebben uitgewerkt; Deventer, Gennep, Maastricht, Súdwest-Fryslân en Zwolle. We vroegen naar hun aanpak, geleerde lessen, in hoeverre het thema gezondheid een rol speelt in ruimtelijke ontwikkeling en de gezondheidsachterstanden in het bijzonder. Daaruit haalden we vijf aandachtspunten voor een gezonde visie. De publicatie laat ook zien dat het centraal stellen van gezondheid leidt tot een breder gedragen omgevingsambitie.

Wat gaan we doen?

In dit webinar staan de uitkomsten, de vijf voorbeelden en de vijf aandachtspunten uit de publicatie centraal. Twee sprekers uit de praktijk: Planoloog en trekker omgevingsvisie Arjan Vedder (gemeente Zwolle) en programmamanager Omgevingswet Esmeralda Popkema (gemeente Súdwest-Fryslân) delen hun ervaring als koplopergemeenten. Zij spreken onder andere over hoe ze het thema gezondheid concreet hebben gemaakt en hoe zij draagvlak kregen hiervoor.

In een interactieve ronde gaan we verder in op hoe je gezondheid kunt vertalen naar jouw lokale context. Dit alles onder begeleiding van de auteurs van de publicatie, met kennis van zowel ruimte als gezondheid: Annette Duivenvoorden, Maarten Hoorn, Wessel van Vliet (Platform31) en Annelies Acda en Hadewych Cliteur (Pharos). Na afloop krijgt u van ons links en tips mee waar u meer handvatten kunt vinden en alles nog eens na kunt lezen.

Gezondheid & Ruimte

Gezondheid en leefomgeving staan niet los van elkaar. Als de omgeving groen, veilig en schoon is met ruimte voor recreatie, betaalbaar wonen en goede voorzieningen dichtbij huis, kan dit een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners. En het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Om die gezonde leefomgeving te realiseren is samenwerking nodig tussen het sociaal, gezondheids- en ruimtelijk domein, en dat op verschillende niveaus. Niet voor niets is de koppeling een thema in zowel de Landelijke Preventienota, de Landelijke Nota Volksgezondheidsbeleid, als de Omgevingswet.

Voor wie?

(Coördinerende) ambtenaren uit het sociaal, gezondheids- en ruimtelijk domein.

Map for

Gezondheid in de omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingswet biedt een kans voor gemeenten om gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen in hun omgevingsvisie en plannen. Er is extra aandacht nodig voor gebieden die minder scoren qua leefomgeving. Vooral in de wijken voor inwoners in een kwetsbare positie is nog veel te winnen in termen van gezondheid. Maar hoe doe je dat? Lees meer

Kosten:   KosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.