Gezondheid(sachterstanden) in de omgevingsvisie

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze het aspect gezondheid invullen in de omgevingsvisie. Op 10 december gaan Platform31 en Pharos (Gezond in…) met u aan het werk om gezondheid en in het bijzonder gezondheidsachterstanden te concretiseren in uw gemeentelijke omgevingsvisie.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de ontwikkeldag gaan we samen met Guus de Hollander (Planbureau voor de Leefomgeving) actief aan de slag met de door het PBL aangegeven thema’s gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, vergrijzing en gezondheidsachterstanden. Ter voorbereiding op de ontwikkeldag ontvangt u een memo met handvatten voor de manier waarop gezondheid kan landen in een gemeentelijke omgevingsvisie. Tijdens de bijeenkomst neemt u uw eigen aanpak mee.

In een interactieve werkvorm maken wij met elkaar de basis. U deelt uw inzichten en brengt uw best practice in. De middag staat in het teken van uw rol als professional bij het verbinden van de domeinen gezondheid en ruimte. Welke strategie heeft u gekozen en hoe pakt deze uit? Wat zijn de belangrijkste lessen en dilemma’s? Op 10 december maken we samen de verdieping. De opbrengsten bundelen we in een praktische handreiking, als vervolg op het Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte.

Wat levert deelname u op?

  • Nieuwe ideeën over het opnemen van gezondheid in de omgevingsvisie
  • Inspiratie door de uitwisseling met andere gemeenten
  • Feedback op uw strategie voor het verbinden van de domeinen ruimte en gezondheid

Voor wie?

Gemeenten; ambtenaren gezondheid (sociaal domein) en Omgevingswet, bij voorkeur in duo’s.

Met bijdragen van:

  • Guus de Hollander (Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Annelies Acda (Pharos en ontwikkelaar van de leerkring gezondheid en ruimte en het Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte)
  • Annette Duivenvoorden (Platform31 en ontwikkelaar van de leerkring gezondheid en ruimte en het Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte)
  • Maarten Hoorn (Platform31 en ontwikkelaar van de leerkring gezondheid en ruimte en het Inspiratie- en werkboek Gezondheid en ruimte)

Meer informatie

WIlt u meer weten over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Annette Duivenvoorden of kijk op www.platform31.nl/gezondin en www.gezondin.nu.

Map for De Kargadoor: Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht
Gezondheid in de omgevingsvisie afb internal thumb small 1574083512

Gezondheid(sachterstanden) in de omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze het aspect gezondheid invullen in de omgevingsvisie. Op 10 december onderzoekt u hoe gezondheid en de leefomgeving met elkaar samenhangen en zet u samen met Pharos en Platform31 (Gezond in…) een stap in het concretiseren van gezondheid in uw gemeentelijke omgevingsvisie. Lees meer

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst bij annette.duivenvoorden@platform31.nl.