Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het doel is dat deze twee groepen samen een gemeenschap vormen en elkaar ondersteunen en activiteiten met elkaar ondernemen. Maar dat gaat niet vanzelf. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van de brede kennis en praktijkvoorbeelden van Portaal hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de resultaten zijn van gemengd wonen.

Gemengd wonen voorziet in de toenemende behoefte in het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Soms gaat het hierbij om uitstromers uit de maatschappelijke opvang, maar het kunnen ook huurders zijn met een zorgvraag die door extramuralisering buiten de zorginstelling wonen.

Vragen die tijdens de bijeenkomst worden beantwoord

We staan onder meer stil bij vragen als:

  • Welke vormen van gemengd wonen zijn er?
  • Hoe en met wie organiseer je gemengd wonen?
  • Hoe selecteer je bewoners?
  • Hoe bouw je, samen met de bewoners, aan het vormen van een gemeenschap?

Programma

OpeningFons Lustenhouwer & Astrid van Egmond (Platform31)
Gemengd wonen door de jaren heenJeroen van der Velden (Platform31)
Praktijkvoorbeeld: Gemengd wonen op complexniveauErik Patist (Portaal)


Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon 125 euro (excl. btw).

Inlezen

Je kunt de volgende links bekijken om je alvast te verdiepen in het onderwerp:

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de uitkomsten zijn van gemengd wonen. Lees meer

De inschrijving voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten.