Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is de ruimte schaars en voeren marktconforme vastgoedprijzen de boventoon. Gemeenten ervaren dat het mede door de grote woningbouwbehoefte steeds lastiger is om betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke initiatieven te behouden of te realiseren. Een terugtrekkende rol van de lokale overheid op het gebied van wijkeconomie, actief grondbeleid en inzet van vastgoed in gemeentelijk eigendom hebben hier mede aan bijgedragen. Hoe zorg je als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? Waarom zou je dat doen? Staat hun maatschappelijke bijdrage goed op het netvlies van de gemeentelijke afdelingen?

Impactondernemers dragen met hun initiatief bij aan brede maatschappelijke opgaven, zoals arbeidsparticipatie, circulariteit, cultuur of sociale cohesie, ook in kwetsbare wijken. Voor het realiseren van lokale ambities zijn impactondernemers zeer waardevol. Ze zijn zeer divers in hun verscheidenheid, maar hebben als overeenkomst dat ze positieve impact willen maken. Veelal ervaren ze dat het lastig is om een ruimte of locatie te vinden voor hun activiteiten.

Programma en sprekers

De leergang ‘Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen’ neemt beleidsambtenaren en vastgoedambtenaren mee in de mogelijkheden. We verkennen de wereld van het gemeentelijk vastgoed, het executief instrumentarium en de wereld van de impactondernemers in drie sessies. Ervaringen van experts en praktijkvoorbeelden vormen samen met de casussen van de deelnemers de input voor de sessies.

Dag 1: Economie in stad en wijk, rol impactondernemers en belang vastgoed
Vrijdag 20 januari 2023
Wat zijn de mogelijkheden voor gemeenten om impactondernemers in de veranderende stedelijke dynamiek ruimte te bieden? Welke vorm van economie is passend, de neoklassieke economie, welzijnseconomie, donuteconomie of betekeniseconomie? Hoe kan de positieve maatschappelijke impact van ondernemers gemeten worden en bijdragen aan doelstellingen op lokaal niveau (denk aan de vertaling naar brede welvaart en duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van leefbaarheid, arbeidsparticipatie en inclusiviteit)?

Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio bij Fontys Hogeschool en Frank ten Have, wethouder financiën en grond bij de gemeente Midden-Delfland en voormalig partner bij Deloitte Real Estate nemen je mee in de historie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lokale economie en vastgoed. We gaan in op wat impactondernemerschap is en laten praktijkvoorbeelden zien waar de samenwerking tussen overheid en impactondernemers goed werkt. Jaap Schoufour van STIPO, bureau voor gebiedsontwikkeling, deelt zijn ervaringen over de waarde van het broedplaatsenbeleid en Marc van Leent vertelt over zijn rol als ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed in Amersfoort.

Dag 2: Wettelijk speelveld voor gemeentelijk vastgoed en intern organiseren
Vrijdag 17 februari 2023
Adrian Los, directeur stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Leiden, laat zien wat er mogelijk is met het eigen executief instrumentarium van gemeenten en gaat in op welke rollen gemeenten hebben in de opgave ‘ruimte voor impactondernemers’. Samen verkennen we de top 10 van meest gehanteerde argumenten om impactondernemers geen ruimte te geven en bieden we tegenkracht voor deze waarheidsclaims. Denk hierbij aan de Wet Markt en Overheid en de Gemeentewet. Ook gaan we in op hoe verschillende afdelingen binnen de gemeenten samenwerken, hoe om te gaan met de schotten en hebben we het over passende werkafspraken en de rol van de gemeentesecretaris. Hoe geef je met maatschappelijk opdrachtgeverschap vorm aan afdelingen grond, vastgoed en financiën vanuit het stadsbestuur en de directies? Welke vaardigheden zijn er nodig bij bestuur, directie en deze afdelingen? Hoe voer je bijvoorbeeld een intakegesprek met een maatschappelijk initiatief met een vraag over grond en vastgoed? Mirjam de Graaf, adviseur strategie maatschappelijk vastgoed bij de gemeente Rotterdam en Noël Josemans (Spectrum Elan) delen hun ervaringen met ruimte bieden aan bewonersinitiatieven.

Dag 3: Instrumenten en nieuwe financieringsmogelijkheden vastgoed
Vrijdag 31 maart 2023
Hoe maak je een maatschappelijk verantwoorde businesscase rondom vastgoed en grond? Hoe die te financieren? Wat zijn de mogelijkheden in relatie tot ruimte en plek voor impactondernemers? Gemeenten kunnen naast hun vastgoedbeleid ook gebruikmaken van o.a. het omgevingsplan, erfpacht, subsidies, fondsen en borgstellingen. Naast het overheidsinstrumentarium gaan we ook in op voorbeelden van nieuwe financiers en broedplaatsontwikkelaars. Hans Karssenberg neemt ons mee in zijn ervaringen met Stadmakersfonds, Gijsbert Koren deelt het concept van steward-ownership en Kristel Jeuring van LSA vertelt over bewonersbedrijven.

Voor wie?

Strategie- en beleidsambtenaren op het gebied van economie, impact ondernemen, en maatschappelijke ontwikkeling samen met de vastgoedambtenaren. Voorwaarde voor deelname aan de leergang is om in duo’s te komen en een eigen casus uit de praktijk in te brengen. We zetten in op minimaal 6 en maximaal 10 deelnemende gemeenten.

Begeleiding

Willemien Vreugdenhil en Sabina Gietema verzorgen de opzet en begeleiding van de leergang. Ondersteuning tijdens de sessies is beschikbaar en wordt voorzien door Joost Vos (RONT), Marco de Weger (KplusV) en Kristel Jeuring (LSA) om de dilemma’s die gemeenten in hun praktijk ervaren te duiden.

Locatie en deelname

De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in het land bij een aansprekende impactondernemer. Aanmelden kan t/m 25 november 2022 via het inschrijfformulier achter de groene button (‘Aanmelden’). Aan deelnemers vragen we een eenmalige bijdrage van 750 euro per gemeente.

Meer info?

Partners van de City Deal Impact Ondernemen en het platform WijkWijzer hebben het initiatief genomen om deze leergang te organiseren en faciliteren. Voor vragen over de opzet of deelname kun je terecht bij Willemien Vreugdenhil of Sabina Gietema.

Map for

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Aanmelden kan t/m 25 november 2022. Het is voldoende als één van de twee deelnemers per gemeente zich aanmeldt.