Gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Platform31 organiseert in het najaar samen met de Woonbond twee praktijklabs waarin we inzoomen op samenwerking en representativiteit. Huurdersorganisaties en woningcorporaties gaan gezamenlijk op zoek naar manieren om hun samenwerking te intensiveren en de positie van de huurdersorganisaties te versterken. In de praktijklabs staat leren van elkaar centraal, daarvoor gebruiken we actieve werkvormen. We dagen uit om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te experimenteren met nieuwe manieren van werken.

In het praktijklab gebruiken en verdiepen we de inzichten van de casestudie toekomstbestendige huurdersorganisaties. De deelnemers gaan op zoek naar praktische oplossingen om de samenwerking te verbeteren en te werken aan de representativiteit van de huurdersorganisatie, waaronder het betrekken van de achterban.

Voor wie: huurdersorganisaties en woningcorporaties. We vragen deelnemers om samen deel te nemen aan de praktijklabs. Iedere deelnemer dient zich wel aan te melden onder de groene aanmeldknop op deze pagina.

Programma

Bijeenkomst 1: Samenwerken met impact

In dit eerste praktijklab staat de samenwerking centraal. Het gaat over wederzijdse verwachtingen, de rolverdeling, samenwerkingsvormen, het bouwen aan vertrouwen, de samenwerking met gemeenten en het spreken van elkaars taal. We spelen een speciale editie van het Wonen Spel waarbij de focus ligt op het proces. Ook gaan we verder in op de manier van samenwerken tussen partijen en delen we voorbeelden om samen tot een oplossing te komen.

Bijeenkomst 2: Samen werken aan een toekomstbestendige huurdersorganisatie

In het tweede praktijklab ligt de focus op het gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige huurdersorganisatie. Hoe zorg je voor een inhoudelijke visie waar de huurdersachterban achterstaat? Hoe ga je je ambities vervullen? Hoe verdeel je de werkzaamheden? Hoe waarborg je al bestuur de representativiteit? Hoe vind je de juiste bestuursleden? Aan de hand van voorbeelden en inzichten uit de praktijk proberen we antwoorden te vinden op deze vragen en gezamenlijk te ontdekken hoe je de achterban het beste kan vertegenwoordigen.

Verslag en opname webinar ‘Naar gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties’

Op 24 juni jl. vond het webinar ‘Naar gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties’ plaats. Deelnemers kregen succesvolle praktijkvoorbeelden voorgeschoteld van goede samenwerkingen tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties rondom lokaal woonbeleid en prestatieafspraken.

Lees hier het verslag van het webinar of bekijk de opname hieronder.

Map for n.b.t.

Gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Platform31 organiseert in het najaar samen met de Woonbond twee praktijklabs waarin we inzoomen op samenwerking en representativiteit. Huurdersorganisaties en woningcorporaties gaan gezamenlijk op zoek naar manieren om hun samenwerking te intensiveren en de positie van de huurdersorganisaties te versterken. Lees meer

We vragen deelnemers om samen deel te nemen aan de praktijklabs. Iedere deelnemer dient zich wél apart aan te melden hieronder.

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.