Financiering van commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In en om wijken die van het gas af willen bevindt zich vaak commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. In deze bijeenkomst van de leerkring delen we ervaringen en vragen rondom de financiering van aardgasvrije utiliteitsbouw.

Naast de uitdaging om ondernemers en huurders van commercieel vastgoed te betrekken bij de energietransitie, speelt ook de vraag hoe de overstap naar duurzame energiebronnen kan worden gefinancierd. Banken hanteren voorwaarden op het gebied van duurzaamheid bij het verstrekken van financiering aan ondernemers. Deze motiveren ondernemers om in de verduurzaming van hun bedrijven en panden te investeren.

Thomas Dekker, manager energietransitie bij de Rabobank, vertelt tijdens deze bijeenkomst over deze voorwaarden, en hoe deze zich verhouden tot de huidige en toekomstige wetgeving. Daarnaast gaan we in op de rol die de gemeente hierbij kan spel

Leerkring Utilteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

Deze en andere vragen komen voorbij in de bijeenkomsten van de leerkring Utiliteitsbouw in Aardgasvrije Wijken, die Platform31 sinds 2021 leidt en waarin nu een twintigtal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in of nabij aardgasvrije wijken.

Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie van gemeenten richting bedrijven en andersom
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Wat te doen met naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Verbouw vs. sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)
  • Financiering van verduurzaming utiliteitsbouw

Voor wie?

De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan via de groene knop aan voor deze bijeenkomst.

Kennisbehoefte peilen

Wij willen graag beter inzicht krijgen in de kennisbehoefte van gemeenten. Hierbij kun je ons helpen door deze enquête in te vullen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze kennis- en leerkring kun je contact opnemen met de projectleider van Platform31, Martijn Kramer. Via e-mail: martijn.kramer@platform31.nl, of telefonisch: 06 83 17 14 81.

Map for

Financiering van commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren en bedrijvigheid. Financiering kan een belangrijke motivator zijn om te verduurzamen. Welke rol spelen banken en hoe kunnen gemeenten bijdragen? Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten. Lees meer